<p>Vanaf zijn terras aan de Essendijk heeft jachtopzichter Willem een fraai uitzicht over het Buijtenland van Rhoon.&nbsp;</p>

Vanaf zijn terras aan de Essendijk heeft jachtopzichter Willem een fraai uitzicht over het Buijtenland van Rhoon. 

(Foto: Hans de Bruyn)

'Vlees dat een goed leven heeft gehad'

Albrandswaard - Willem Vrijenhoek uit Rhoon jaagt al sinds zijn vroege jeugd. Hij weet niet beter en zijn betrokkenheid bij de polders rond Rhoon noemt hij groot. ,,Een stuk wild schieten dat je direct gebruikt in de keuken. Dat geeft veel voldoening. Het is in de eerste plaats een puur stuk vlees op je bord en nog belangrijker; dat stuk vlees heeft een goed leven gehad. Zeker wanneer je het vergelijkt met varkens- of kippenvlees van de supermarkt of van de slager. Die beelden van de bio-industrie kennen we allemaal wel.’’

Maar de belangrijkste opdracht van de WBE (zie kader) is toch wel het beheren van het wild in een bepaald gebied. Dat populaties van wilde dieren in evenwicht gehouden moeten worden, is daarvoor de belangrijkste drijfveer. Tijdens het jachtseizoen, dat jaarlijks loopt van 15 oktober tot 1 januari, mag er geschoten worden op haas, konijn, fazant, duif en wilde eend. Willem: ,,Bij deze soorten doen we aan populatiebeheer. Door jaarlijks een paar keer te tellen weten we hoeveel er zijn en hoeveel er afgeschoten mogen worden. Daarover hebben we overigens ook nauw contact met de agrariërs in het gebied. Zij weten wat ze gaan verbouwen op hun land en hoeveel last ze daarbij eventueel ondervinden van bepaalde soorten wild. Het ene jaar blijkt na een telling trouwens dat alle vijf de soorten bejaagd mogen worden en in het andere jaar zijn dat er misschien maar twee of drie.’’

Dat tellen gaat volgens Vrijenhoek heel secuur. ,,Alle vijf de betreffende soorten worden nauwkeurig geteld. Twee keer per jaar gaan we als WBE in ploegen per gebied tellen. Eén keer in het voorjaar en een keer in het najaar, net voor het jachtseizoen. En bijvoorbeeld bij fazanten letten we dan ook op het geslacht. Bij die diersoort is de regel: één haan op drie hennen. En konijnen mogen bijvoorbeeld weer alleen op de dijk geschoten worden, nergens anders. Dat is voor de schade die zij toe kunnen brengen aan een dijklichaam.’’

Schieten tijdens het jachtseizoen, waarbij er in dit gebied sinds twaalf jaar altijd alleen met staalhagel geschoten mag worden, mag altijd. ,,Maar er zijn natuurlijk restricties’’, aldus Vrijenhoek. ,,Ten eerste moeten alle deelnemers natuurlijk een jachtakte hebben gekregen van de politie. Daarnaast laten wij het jagen in dit gebied altijd gecoördineerd verlopen. Dat betekent dat bij mij gemeld moet zijn hoeveel mensen er komen en wanneer. Daarnaast wordt er in ons gebied alleen gejaagd van zonsopgang tot zonsondergang en moet er altijd een lid van onze WBE bij aanwezig zijn. Leden van de WBE kunnen natuurlijk wel zelfstandig het gebied in.’’

In deel 2 van het interview met jachtopzichter Willem Vrijenhoek gaat hij volgende week in deze krant onder meer in op de relatie tussen ‘jager’ en ‘publiek’ en op de jacht op schadelijke dieren die het hele jaar geschoten mogen worden.

Hans de Bruyn

Populaties in evenwicht houden is belangrijk

Het wildbeheer is in handen van de WBE

Het wildbeheer rondom Rhoon is in handen van de Wildbeheer-eenheid (WBE) Eiland IJsselmonde die in totaal uit 57 personen bestaat van wie er 15 de jacht uitoefenen. Deze eenheid gaat over de ‘do’s and dont’s’ in het gebied, over het verlenen van vergunningen, over de wetgeving rond de jacht en heeft contacten met overheden en andere organisaties en met bewoners en agrariërs. De WBE legt verantwoording af aan de provinciale Fauna Beheer Eenheid (FBE) die het mandaat daartoe heeft gekregen van Gedeputeerde Staten. Bijvoorbeeld het ganzenbeleid in een bepaald gebied valt direct onder de provincie. De WBE stelt de populatie van een bepaalde diersoort vast door twee keer per jaar te tellen.

Jachtopzichter Vrijenhoek

De 54-jarige Willem Vrijenhoek is in zijn vrije tijd wildbeheerder in de poldergebieden rondom Rhoon. De in Gouda geboren Vrijenhoek woont sinds oktober 2019 met zijn partner aan de Essendijk. Zijn officiële functie voor het gebied is jachtopzichter en hij is Albrandswaarder van de week.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden