<p>Maret Rombout: &#39;De straat naar de raad brengen; dat is mijn ding&#39;.</p>

Maret Rombout: 'De straat naar de raad brengen; dat is mijn ding'.

(Foto: )

Rombout neemt afscheid van de raad

Na bijna twintig jaar actief te zijn geweest in de lokale politiek stopt Maret Rombout ermee. In de raadsvergadering van december neemt zij afscheid van de gemeenteraad. ,,Ik wilde per se de begrotingsbehandeling in november nog doen. Het zal trouwens wel een vreemd afscheid worden nu met al dat corona gedoe. Dat is wel jammer’’, aldus de 54-jarige Rhoonse die in 2002 als lijsttrekker van D66 voor de eerste maal deel nam aan de verkiezingen in Albrandswaard. Zij kwam toen vijftien stemmen tekort voor een zetel. Vier jaar later was er wel electoraal succes. De toen nieuwe partij EVA haalde vijf zetels binnen waarvan er één voor haar was.

door Hans de Bruyn

Albrandswaard - Sinds die tijd heeft ze onafgebroken deel uitgemaakt van het gemeentebestuur; niet alleen als raadslid maar van 2010 tot 2014 en van 2015 tot 2018 ook als wethouder. ,,Als wethouder heb ik twee jaar terug trouwens wel een goed en leuk afscheid gehad. Dus het is wel goed zo.’’ Ook in de toekomst blijft Rombout betrokken bij EVA. ,,Ik vind dat erg leuk en ik ben natuurlijk nogal een bemoeial. Zeker zoiets als EVA Dichtbij, samen met Rob Littel, vind ik erg belangrijk. De straat naar de raad brengen; dat is mijn ding. En omdat ik dan geen officiële rol meer vervul, hoef ik ook wat minder voorzichtig te zijn. ’’


Maar wáárom stopt ze met de politiek? ,,Ik speelde eigenlijk al maanden met de gedachte om te stoppen en de raadsvergadering waarin het over de GGD ging gaf voor mij de doorslag. Juist in deze coronatijd gaat ons college bezuinigen op de uitgaven voor de GGD. Ik wilde dat via een amendement voorkomen maar dat is mij niet gelukt. Hoe kan je juist nú, en Albrandswaard was ook nog eens de enige gemeente binnen deze gemeenschappelijke regeling die dat deed, gaan bezuinigen op de GGD? Onbegrijpelijk! Bovendien werd het mij duidelijk niet gegund om dat amendement erdoor te krijgen. Het leek wel of er op de man werd gespeeld die avond. Dat gaf voor mij de doorslag.’’


Zoveel jaar politiek bedrijven, dat laat een gat achter. Waar gaat Maret deze tijd mee vullen? ,,Omdat diverse mensen al wisten van mijn voornemen om te stoppen als raadslid was ik door de personeelsvertegenwoordiging van de SWA gevraagd om plaats te nemen in de Raad van Toezicht (RvT) van die stichting. En ik vind de SWA een leuke club mensen die hele leuke dingen doen, dus ik was meteen enthousiast. Maar ik ga het toch niet doen. De recente ontwikkelingen daar, rond teammanager Tjeerd van Rossen, hebben mij doen besluiten om er niet in te stappen. Omdat ik me graag met alles bemoei, heb ik hierover een brief geschreven naar de directie en de RvT waarin ik heb aangegeven niet achter hun standpunt te staan in deze kwestie. En dus kan ik het maar beter niet doen, lijkt mij.’’


Wel gaat ze, naast haar baan in het Erasmus MC, ‘lekker andere dingen doen’. ,,Er is nog zat te doen hier in Albrandswaard. Zo ga ik samen met Angelique Post, een ex-collega van mij uit het ziekenhuis, een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten beginnen in Portland. We willen ons vooral richten op de gevolgen van kanker. Heel veel mensen raken door die ziekte hun baan kwijt of kunnen sommige noodzakelijke zaken niet meer uitvoeren en gemeentes weigeren heel vaak om hulp te bieden. Volgend jaar gaan we daarmee van start, met daarbij ook de hulp van externe deskundigen. Heb ik erg veel zin in.’’

Genoten heeft Maret vooral van haar eerste jaren in de politiek. ,,Het allerleukste als raadslid waren eigenlijk vooral de eerste vier jaren als oppositiepartij. In die tijd hebben we EVA als partij meteen goed neer kunnen zetten. Maar ook die periode daarna als wethouder van 2010 tot 2014 was een geweldige tijd. In die jaren gingen we als partij altijd de straat op. We vroegen mensen naar hun mening, hielden enquêtes en we hadden op die manier dan ook altijd een gedragen verhaal. En dat is meer dan in de raad een voorstel alleen op papier beoordelen.’’

Vriendjes of juist niet?

Wat Maret niet leuk vond aan de politiek is het feit dat er weinig vertrouwen is in elkaar en dat partijen elkaar vaak niets gunnen. ,,Ben je coalitie of oppositie? Vriendjes of juist niet? Aanvallen op de integriteit van mensen. Dat is hier heel erg in Albrandswaard.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden