Meerderheid raad Albrandswaard stemt in met begroting


<p>Het gemeentehuis van Albrandswaard bleef leeg tijdens de begrotingsbehandeling.</p>

Het gemeentehuis van Albrandswaard bleef leeg tijdens de begrotingsbehandeling.

(Foto: Hans de Bruyn)

Meerderheid raad Albrandswaard stemt in met begroting

De ‘nipt’ sluitende Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming tot 2024 zijn dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad van Albrandswaard. Na twee avonden digitaal vergaderen passeerde de begroting de raad met twaalf stemmen voor en acht tegen; EVA, de PvdA, GroenLinks, de NAP en FRANS konden zich in tegenstelling tot de coalitiepartijen niet vinden in de financiële voornemens van het college voor de komende jaren. Suzanne Voogdgeert van de VVA was tijdens de vergadering niet aanwezig.

Albrandswaard - Bezuinigd zal er de komende tijd gaan worden op het sociaal domein en op de buitenruimte, daarnaast wordt de afvalstoffenheffing verhoogd. Dit laatste zal in 2021 nog gecompenseerd gaan worden met een bedrag van zes ton dat vanuit de opbrengst van de verkoop van de Albrandswaardse aandelen van Eneco wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing om deze verhoging ‘te dempen’.

GroenLinks diende hierover een motie in om deze zes ton demping ‘niet voor alle inwoners van Albrandswaard uit te voeren maar alleen voor inwoners die recht hebben op een minimavoorziening en onder de inkomens- en vermogensgrenzen van de regeling Meedoen vallen’. Maar volgens wethouder Goedknegt van Financiën kan en mag er op deze post niet aan inkomenspolitiek gedaan worden, waarna fractievoorzitter Scharink de motie introk.

30 km zone
Een motie van EVA waarin het college wordt opgeroepen om de raad in het voorjaar van 2021 een uitgewerkt plan voor te leggen waarin de 30 kilometer zones in de gemeente worden gespecificeerd, haalde het wel met instemming van het college. Alleen de PvdA stemde tegen.

Kerstboomverbranding
De overigens nipt voor de stemmingen bij de vergadering aangesloten Hans van der Graaff van de PvdA kon bij een andere motie nog wel het verschil maken. Bij de motie over de kerstboomverbranding van GroenLinks, EVA, Leefbaar en de PvdA staakten de stemmen met tien tegen tien. Deze motie komt nu terug in de raadsvergadering van 14 december.

In de motie wordt opgeroepen om, met name in verband met de coronapandemie, de verbranding van kerstbomen begin 2021 geen doorgang te laten vinden maar om de bomen bijvoorbeeld te composteren of te doen toekomen aan diergaarde Blijdorp. Enigszins hilarisch werd het toen bleek dat - na nogal wat debattijd te hebben verspeeld aan dit punt - het college weken geleden al had besloten om de verbranding in verband met corona niet door te laten gaan. Wethouder Heezen: ,,Ophalen door de jeugd maken we eventueel wel mogelijk. Dus wel inzamelen en dan composteren, versnipperen of naar Blijdorp. Ik vind het allemaal prima.’’

Villa STOER
Een motie van EVA en het CDA over villa STOER haalde het, na een kleine tekstwijziging, tot slot wel met een ruime meerderheid. In de motie wordt het college verzocht ‘om zich maximaal in te spannen bij de zoektocht naar een geschikte woonlocatie en actief mee te werken aan het vinden hiervan’.

Stichting Villa STOER is een ouderinitiatief van ouders (merendeel uit Albrandswaard) van een zoon/dochter met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking om een woning op te zetten waar hun kinderen in de toekomst met begeleiding komen te wonen. Wethouder Schneider: ,,Ik heb vorige week al een gesprek gehad met deze stichting en diverse andere betrokkenen. We kijken onder meer naar gebouw ’t Centrum in Rhoon. Maar of dat gaat lukken weten we nog niet, dus gaan we zeker ook op zoek naar alternatieve locaties.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden