Foto:

Wat kan je zelf doen om de biodiversiteit te herstellen?

Natuurvereniging Eiland IJsselmonde zet zich in voor biodiversiteitsherstel. Dit doen de verschillende werkgroepen van deze vereniging door het langdurig monitoren van planten, vogels, paddenstoelen en insecten. Zo kan je een goed beeld krijgen van de ontwikkeling van deze soortgroepen.

Mirjam de Neef

Regio - "Bij een sterke afname van gemonitorde soorten kunnen de gegevens van de Natuurvereniging gebruikt worden om beleidsmakers te overtuigen een andere weg in te slaan. Maar waar staat biodiversiteit voor? Biodiversiteit is de term voor alle verschillende levenssoorten die we op aarde hebben. Deze variatie aan levensvormen is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Recent onderzoek wijst uit dat maar 2 op de 5 ondervraagden weet wat biodiversiteit is (onderzoek van Motivaction). Dat is toch wel vreemd voor iets dat zo belangrijk is. Ons leven hangt ervan af. Ons eten komt direct of indirect uit de natuur en bomen en planten zorgen voor productie van zuurstof en opslag van CO2."
"De biodiversiteit holt achteruit. Het sterkst is dat te zien bij grote dieren zoals de Javaanse neushoorn, berggorilla en Siberische tijger. Maar minstens net zo belangrijk zijn insecten. Ook deze zijn schrikbarend achteruit gegaan."
"Op aarde leven zo'n acht miljoen planten- en diersoorten. Uit een rapport van de VN blijkt dat hiervan één miljoen soorten binnen enkele tientallen jaren zullen uitsterven - tenzij we nu actie ondernemen. Daarom hebben meer dan 100 Nederlandse organisaties zich verenigd in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit zijn natuurorganisaties, boerenorganisaties, kennisinstellingen, overheden, banken en bedrijven. De ambitie van het Deltaplan is om tot 2030 het biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Wat kan je zelf doen? Een nestkastjes ophangen voor vogels, vleermuiskasten voor vleermuizen en insectenhotels voor wilde bijen. Je kunt tegels vervangen voor bloemperken. Gebruik dan gelijk inheemse plantjes. Geen verdelgingsmiddelen gebruiken. Laat ook vooral de afgevallen blaadjes in de herfst liggen in je tuin. Hieronder overwinteren egels. Zie: https://maakgrijsgroener.nl/#.

Natuur

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden