<p>Entree Kijvelanden</p>

Entree Kijvelanden

(Foto: )

Drukte en veiligheid rondom De Kijvelanden besproken

Onlangs is er een (reguliere) vergadering geweest tussen de Commissie van Omwonenden en Fivoor FPC de Kijvelanden. De stand van zaken met betrekking tot de inspectierapporten rond de gijzeling en ontvluchting op 1 maart 2020 is besproken. Daarnaast stonden de afspraken rondom ‘melding bijzonder voorval’ op de agenda en is gesproken over de toenemende verkeersdrukte op de Albrandswaardsedijk.

Albrandswaard In zijn algemeenheid blijft het lastig om voldoende personeel te krijgen voor de tbs-kliniek. Hier is aandacht voor. In de portiersloge is de bezetting op orde en zijn er technische hulpmiddelen ingezet voor een aangescherpte (toegangs)controle. De inzet van een bodyscan (waarmee in het lichaam gekeken kan worden) is nog onderwerp van onderzoek. Juridisch gezien zitten hier de nodige haken en ogen aan. Er bestaat een kans dat hier, om die reden, niet mee doorgegaan kan worden. De scan die controleert op de aanwezigheid van metaal, blijft uiteraard. Zodra de verbouwing van de personeelsingang van de portiersloge klaar is, wordt overgegaan tot een 100%-controle voor medewerkers. Alle aanscherpingen in de controle leggen een druk op de portiersloge. Om dit goed te kunnen coördineren, wordt een Hoofd Beveiliging geworven voor de Kijvelanden. Deze persoon gaat zich, naast de portiersloge, bezig houden met algemene veiligheidsvraagstukken.


Melding bijzonder voorval
Eens per maand wordt door DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) een lijst gepubliceerd met de meest in het oog springende voorvallen. Deze lijst is publiek toegankelijk via de website van DJI. Met de burgemeester van Albrandswaard zijn afspraken gemaakt in welke gevallen zaken bij haar gemeld worden. Als er direct impact is op de omgeving (bijv. uitruk van hulpdiensten), wordt melding gedaan aan omwonenden die deelnemen aan de sms-dienst. De sms-berichten worden, binnen kantoortijden, ook gemeld op fivoor.nl/sms, indien nodig voorzien van aanvullende informatie.


Toenemende verkeersdrukte Albrandswaardsedijk
De omwonenden maken zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte op de Albrandswaardsedijk. ‘Met de bouwplannen in het gebied in het vooruitzicht, is de verwachting dat de verkeersstroom alleen maar intensiever wordt. De omwonenden willen graag betrokken blijven bij plannen die invloed hebben op de verkeerssituatie. Dit blijft een terugkerend punt op de agenda.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden