<p>Overal worden veiligheidsstroken gemaaid, ook op wegen waar nauwelijks verkeer is.&nbsp;</p>

Overal worden veiligheidsstroken gemaaid, ook op wegen waar nauwelijks verkeer is. 

(Foto: PR Water Natuurlijk)

Meldpunt: ‘Maaibeheer van het Waterschap moet beter!’

Regio - Water Natuurlijk Hollandse Delta krijgt jaarlijks een reeks klachten over het maaibeheer van het waterschap. Het kan veel minder en het kan veel beter. Reden om een meldpunt maai-misstanden in het leven te roepen. Er wordt veel gereageerd en uit de reacties spreekt onbegrip en treurnis over de onnodige schade die aan de natuur wordt aangericht.

Zichthoeken

“Over het algemeen is er wel begrip voor het maaien bij kruisingen om uitzicht te houden op ander verkeer. Er wordt teveel gemaaid. Onder in een slootkant heeft niemand uitzicht nodig. Het meenemen van hele dijktaluds is onzin. Ook de gemaaide afstand tot de kruising is vaak veel te lang. Om het zicht te kunnen beperken moeten de planten hoger zijn dan de ooghoogte van de weggebruiker. Dat was nog bijna nergens het geval. Ook zonder maaibeurt was er zicht op het overige verkeer.”

“Het waterschap Hollandse Delta maait langs alle wegen een veiligheidsstrook. Uit antwoorden op eerdere vragen kwam naar voren dat men dat nodig vindt. Automobilisten moeten veilig kunnen uitwijken de berm in. Uit de meldingen spreekt daar geen enkel begrip voor. Overbodig en ongewenst is de heersende opvatting. Zonde van ons belastinggeld.”

“Op ruim 3000 kilometer worden vanaf begin mei zogenaamde veiligheidsstroken gemaaid. Ook op erfontsluitingswegen waar bijna geen verkeer is. Zelfs langs fietspaden, wandelpaden en doodlopende wegen. Bijna nergens staan reflectoren die zichtbaar moeten blijven. Op veel plekken belandt je bij gebruik van deze veiligheidsstrook in de sloot, omdat de berm te smal is om uit te wijken. Het waterschap is al drie weken bezig. Ieder wegje in ons gebied heeft zijn gemaaide veiligheidsstrook. Dit terwijl langs de N217 kennelijk nog niet nodig is. De reflectoren langs deze druk bereden weg zijn nog goed zichtbaar. Terecht dus dat de provincie nog even wacht.”

Moet anders

“We krijgen diverse meldingen van dood gemaaide dieren. Meestal wilde eend maar ook andere vogelsoorten zijn gemeld. Door de resultaten van het meldpunt is Water Natuurlijk er meer dan ooit van overtuigd dat het anders moet. Minder en beter. Het meldpunt maai-misstanden blijft beschikbaar voor meldingen. Aan het eind van de zomer worden de meldingen gebruikt als basis voor een advies aan het waterschap om veranderingen door te voeren. Meldt maai-misstanden via hollandse delta wn, contact (waternatuurlijk.nl).”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden