<p>Bernadette en Plonie: &#39;We vallen onder de paraplu van de VVPA, maar wel met een eigen regenjas aan&#39;.&nbsp;</p>

Bernadette en Plonie: 'We vallen onder de paraplu van de VVPA, maar wel met een eigen regenjas aan'. 

(Foto: Hans de Bruyn)

Nu officiële status als gesprekspartner

De leden van Werkgroep De Kijvelanden voelen zich sinds 2019 thuis onder de paraplu van de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (VVPA). Dat wilden met name Bernadette Morsink en Plonie Rooimans maar eens gezegd hebben. De in 1998 opgerichte werkgroep ondervond in de jaren die daaraan vooraf gingen namelijk steeds dat een werkgroep geen officiële status heeft als gesprekspartner bij officiële instanties. En aangezien deze club mee wil praten over de inrichting en het behoud van het agrarische karakter van de Poortugaalse polder, is De Kijvelanden nu als Kring ondergebracht bij de VVPA. ,,Inderdaad. Onder de paraplu van de VVPA, maar wel met een eigen regenjas aan’’, benadrukt Bernadette het gevoel binnen de werkgroep over deze constructie nog maar eens.

door Hans de Bruyn

Albrandswaard - Tot de jaren tachtig was het volgens de dames rustig ‘boeren’ in De Kijvelanden tot geruchten over woningbouw voor de nodige onrust zorgden. ,,Gelukkig werd dit plan, mede door protesten van bewoners, ingetrokken. Daarna ontstond er in 1993 weer onrust toen door de Landinrichtingscommissie in het voorontwerp Herinrichting IJsselmonde de aanleg van een bos werd opgenomen. De gemeente maakte bezwaar en het onderdeel bos werd eruit gehaald. De onrust werd nog heviger toen het Bureau Beheer Landbouwgronden grond begon te verwerven om de polder om te vormen tot natuurgebied. De Dienst Landelijk Gebied kreeg opdracht een plan te maken.

veel water, riet en drassige weilanden. Een rampenplan!

In 1998 werd de toenmalige gemeenteraad geconfronteerd met een plan dat gemaakt was door twee DLG-stagiaires. Dat plan bestond dan wel niet uit bos, maar wel uit heel veel water, riet en drassige weilanden. Een rampenplan! Op de verontruste vraag ‘wat kunnen we hiertegen doen?’ was het antwoord ‘actievoeren’ onder het motto ‘Blijf met je handen van de Kijvelanden’’, aldus de dames.
Actiegroep de Kijvelanden werd opgericht en liet van zich horen door handtekeningen op te halen, gesprekken aan te gaan met de DLG en door zelf met voorstellen te komen om de polder toegankelijker te maken voor wandelaars en fietsers. ,,Wat voor ons heel positief heeft gewerkt was dat de provincie in 2003 opdracht gaf tot het vastleggen van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland. De actiegroep heeft de bijzondere waarden van deze polder onder de aandacht kunnen brengen en dat resulteerde erin dat de polder op de kaart is gezet ‘als polder met een gaaf bewaard gebleven verkavelingspatroon met een duidelijke relatie met de dorpskern’.’’
Sindsdien is het rustig en stil rond de Kijvelanden. ,,Maar als Werkgroep blijven we uiteraard alert op signalen voor het geval er toch weer plannen tot wijziging van deze polder ontstaan’’, aldus de dames. Versterking kunnen de huidige acht leden van de werkgroep daarbij altijd wel gebruiken. Voor aanmelden of meer informatie: PBRooi@caiway.nl of B.morsink.awl@gmail.com. Vragen over de Kijvelanden kunnen ook naar info@vvpa.nl en op vvpa.nl is nog veel meer te lezen over de polders.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden