<p>Penningmeester Kees van Pelt poseert met olifantje Joep, het symbool van de stichting Villa Joep.</p>

Penningmeester Kees van Pelt poseert met olifantje Joep, het symbool van de stichting Villa Joep.

(Foto: Joop van der Hor)

IBP schenkt, stopt maar blijft alert

‘Vigulat ut quiescant’, hetgeen zoveel betekent als ‘Wij waken opdat u slaapt’. Deze oude Latijnse spreuk siert het korpsembleem van de voormalige politie Rotterdam maar is net zo goed van toepassing op de Hoogvlietse politieke vereniging Initiatief Boomgaardshoek en Platen, kortweg IBP.

door Joop van der Hor

HOOGVLIET- In het najaar van 2013 is door het toenmalige bestuur en een aantal leden van de IBP-fractie besloten om niet mee te doen aan de verkiezingen voor de gebiedscommissie van 2014 en de politieke vereniging in het vervolg en tot nader order een slapend bestaan te laten leiden. Slapen met één oog open want het vertrouwen in de zittende politiek en dan met name de partij Nieuw Hoogvliet was tot een absoluut dieptepunt gezakt. Nieuw Hoogvliet werd op 22 november 2009 opgericht door een vijftal IBP-leden die zich van de moederpartij afsplitsten vanwege een verschil van inzicht over de communicatie rond mogelijke woningbouw in het ‘Groene Hart’ nabij de oude dorpskern. Tussen de oude en de nieuwe partij is het na de afsplitsing nooit meer goed gekomen. In het journaal van RTV Rijnmond werd zelfs gesproken over zetelroof.

OPHEFFEN BANKREKENING

Het huidige bestuur, bestaande uit voorzitter Hans Lubking en penningmeester Kees van Pelt besloot in december 2020 om de lopende rekening van de IBP Hoogvliet op te zeggen en het tegoed te besteden aan een goed doel waarna contact werd gezocht met de oprichtster van Stichting Villa Joep, Leontine Heisen, een organisatie die geld inzamelt voor het onderzoek naar neuroblastoom, een levensbedreigende vorm van kanker bij kinderen. Deze stichting is vernoemd naar haar overleden zoon Joep en werkt samen met het onderzoeksteam van het Maxima ziekenhuis. Leontine Heisen reageerde enthousiast op het aanbod; ‘Hoogvliet heeft Joep in haar hart gesloten en andersom hebben wij de Hoogvlieters omarmt. Geweldig hoe elke keer weer bijzondere initiatieven ten behoeve van onze stichting worden ondernomen’ doelend ook op de New York - en Antwerpensteppers. Inmiddels is een bedrag van 1.700 euro overgemaakt aan Stichting Villa Joep. Kees van Pelt; ‘Door de maatregelen rond de Corona uitbraak is het er niet van gekomen om de donatie een feestelijk tintje mee te geven met een officiële overhandiging. Het bestuur van IBP Hoogvliet sluit een mooie periode van 40 jaar af en wil, zonder namen daarbij te noemen omdat we er dan veel gaan vergeten, iedereen bedanken die zich namens IBP Hoogvliet vanaf 1981 heeft ingezet voor een beter Hoogvliet.’

DE MEIDEN DOEN MEE

Het initiatief van het IBP-bestuur wordt overgenomen door Gerda Kootte en Nel Bonneveld, beter bekend als de Chocolade & Snoepmeiden op winkelcentrum Lengweg. Na een succesvolle actie voor de stichting AmbulanceWens starten de Meiden binnenkort een ‘lekkere’ actie voor Villa Joep. Hoogvliet is nog lang niet klaar met Leontine Heisen en de stichting Villa Joep!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden