Foto:

Burgerplatform laat Pernissers meedenken

PERNIS - Technisch voorzitter van de gebiedscommissie Pernis, Rob van der Meer, lanceert met ‘Echt voor Pernis’ een nieuw burgerplatform waarop Pernissers actief of passief kunnen meedoen met inspraak over plannen en ontwikkelingen vanaf het stadhuis die invloed hebben op het dorp Pernis. 

Van der Meer doet dit met het oog op de toekomst omdat vanaf de komende gemeenteraadsverkiezingen de gebiedscommissie ophoudt te bestaan en zal plaatsmaken voor een wijkraad waarin mensen op persoonlijke titel, zonder een directe verbintenis met een organisatie of politieke partij plaats gaan nemen. ”Het grote gevaar is dan dat door de versnipperdheid de saamhorigheid waar Pernis nu bekend om staat zal verdwijnen en er vooral in het kleinere eigen belang wordt gedacht. Door elkaar te verbinden in Echt voor Pernis hoop ik dat er met elkaar ook wordt nagedacht over grotere dossiers zoals de groenvoorziening binnen het dorp maar ook zaken als veiligheid, omkijken naar de oudere Pernissers en het verenigingsleven“, aldus het huidige lid van de gebiedscommissie.

Wanneer straks duidelijk wordt op welke wijze de nieuwe wijkraad gekozen gaat worden verwacht van der Meer dat een aantal inwoners van het dorp zich vanuit ‘Echt voor Pernis’ op persoonlijke titel verkiesbaar gaan stellen. Met een aantal personen is al gesproken en die zijn erg positief over het initiatief. Overigens benadrukt de initiatiefnemer dat dit burgerplatform geen politieke kleur heeft. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten en mee te denken. 

Of de huidige technisch voorzitter zichzelf verkiesbaar zal stellen, is volgens hem sterk afhankelijk van de bevoegdheden en het beschikbare budget voor de nieuw te vormen wijkraad. De gemeenteraad van Rotterdam moet nog een verordening schrijven voor dit nieuwe bestuursmodel waarin dergelijke zaken worden geregeld. 

‘Echt voor Pernis’ is op dit moment gestart op Facebook, Twitter, Instagram en via de website www.echtvoorpernis.nl. Wanneer er interesse is om aan te sluiten kan er een mail worden gestuurd naar info@echtvoorpernis.nl of via een bericht op een van de sociale kanalen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden