Logo debotlek.nl


Erasmusspeld voor Hoogvlieter Dirk den Boef

Dirk den Boef is vorige week, tijdens zijn laatste vergadering bij de Vereniging van Bewonersraden, onderscheiden met de Erasmusspeld. Edwin Smid voorzitter gebiedscommissie Hoogvliet roemde de loopbaan van Dirk als vrijwilliger waarna hij het kleinood op speldde.

Hoogvliet – Dirk werd door de invasie van mensen uit de gebiedscommissie, vrienden en familie volkomen verrast. Hij kon niets anders uitbrengen dan dat hij niet op de voorgrond wil staan. Dat bleek wel, want bij het maken van de groepsfoto moest Dirk naar voren worden gehaald. Uiteindelijk was hij enorm trots op de speld en liep Dirk glunderend rond.

49 jaar

Den Boef krijgt de speld voor de negenenveertig jaar waarin hij zich heeft ingezet voor anderen. Naast zijn werk voor Drinkwaterleiding Rotterdam zette Dirk zich in voor het tegengaan van vervuiling door de Shell, praatte mee over de herstructurering of interviewde mensen die tijdens de herstructurering van Hoogvliet hun huis moesten verlaten. Dirk stond zijn mannetje. "Ik kom nooit op de voorgrond maar probeer wel alle feiten boven water te krijgen. En als je dan ziet dat vroeger de damp van de Shell neersloeg in de put waar de Oliebuurt lag en je krijgt het met een actiegroep voor elkaar dat er hogere schoorstenen komen en nog een aantal oplossingen, dan ben ik blij dat we dat voor elkaar hebben gekregen."

Westpunt

Hij heeft het vermogen om met iedereen, hoog of laag op de maatschappelijke ladder te praten en zaken aan te kaarten. De bewonersraad vraagt hem zitting in de raad te nemen en dat doet hij zesendertig jaar lang in Westpunt, waarvan vierendertig jaar als voorzitter. Bijna tegelijkertijd was hij penningmeester en vicevoorzitter van de Vereniging van Bewonersraden. Wanneer de mensen voor renovatie te weinig vergoeding krijgen stapt Dirk naar Den Haag om de zaak te bepleiten. Hij krijgt het voor elkaar dat de vergoeding wordt verhoogd. Sociaal als hij is treedt hij in 2006 als vrijwilliger in dienst bij Humanitas als cliëntvertrouwenspersoon. Tegelijkertijd wordt hij gevraagd om de voorzittersrol bij de VVE te bekleden. Na een korte onderbreking wordt hij lid van de technische commissie van de VVE. Daarnaast helpt hij mensen met het invullen van belasting en computerproblemen.

De zilveren Erasmusspeld, die uitsluitend uitgereikt wordt aan hen die zich meer dan verdienstelijk hebben ingezet voor de Rotterdamse samenleving, is Dirk meer dan gegund. Zijn lijst van verdiensten is dan ook te lang om alles te vermelden.

Reageer als eerste
Meer berichten