Logo debotlek.nl


Vogelvallei Maasvlakte trekt volop gevleugelde vrienden

Het gaat goed met de Vogelvallei bij de Maasvlakte een jaar na de opening. "Uit een recente telling is gebleken dat de meeste soorten die we verwachtten inmiddels weer terug zijn", aldus havenecoloog en bekend vogelaar Garry Bakker.

Maasvlakte - "In januari zaten er ruim 300 Wintertalingen en onlangs zag ik alweer broedende Kieviten, Scholeksters, Brandganzen en een groot aantal territoriale Bergeenden. Het ziet er naar uit dat een groot aantal Kleine mantel- en Zilvermeeuwen is uitgeweken naar de Vogelvallei om er te broeden. De eerste Lepelaars hebben het gebied ook weer gevonden als rustplaats."

Recreëren

Het nieuwe natuurgebied (21 hectare) past in het beleid van het Havenbedrijf om de meest duurzame haven in zijn soort te worden en om de omwonenden te stimuleren om naar de haven te gaan om te recreëren en te sporten. De Vogelvallei heeft diverse eilanden, grote waterpartijen en een wand waar oeverzwaluwen kunnen broeden. Door de diversiteit kunnen kustvogels als sterns, visdiefjes, kokmeeuwen en zangvogels, zoals de grasmus en de blauwborst er terecht. Twee vogeluitkijkposten, bereikbaar met auto en fiets, bieden de mogelijkheid om de vogelpopulatie te bewonderen.

Maasvlakte Plaza

De Vogelvallei is een onderdeel van het project Maasvlakte Plaza, een internationaal transportpark dat woensdag 3 mei is geopend.

Reageer als eerste
Meer berichten