Logo debotlek.nl


Leerlingen Zalmplaatschool debatteren in het stadhuis op de Coolsingel over de verkeersonveiligheid rond hun school in Hoogvliet. Foto: Alex Hallema
Leerlingen Zalmplaatschool debatteren in het stadhuis op de Coolsingel over de verkeersonveiligheid rond hun school in Hoogvliet. Foto: Alex Hallema

Verkeersveiligheid is een hot item op Zalmplaatschool

Zo zit je op de basisschool en zo ben je met de drie hoogste groepen van basisschool Zalmplaat aan het discussiëren over de verkeersveiligheid rondom je school in het stadhuis.

Hoogvliet – De discussie was een vervolg op een eerder gehouden politieke les op school door Christine Eskes, CDA-gemeenteraadslid, Vivian Ooms, verkeerskundige van de gemeente Rotterdam en CDA-er Alex Hallema.

Meedenken

Als initiatienemer is Alex er van overtuigd dat kinderen niet vroeg genoeg kunnen beginnen met meedenken in de politiek. Daarom is hij een project gestart, waarin de politiek wordt uitgelegd, kinderen aan de slag gaan met meedenken over problemen, discussiëren en proberen voor elkaar te krijgen dat hun ideeën en oplossingen werkelijk worden uitgevoerd.

Problemen

In een eerste sessie op school konden de leerlingen alle problemen voor het voetlicht brengen. Vervolgens zijn de leerlingen, samen met leerkrachten deze problemen gaan uitwerken en hebben naar oplossingen gezocht. En dan was het zover. Op het stadhuis speelden de kinderen een gemeenteraadsvergadering na. Zes fracties, namelijk de Partij van de buurt, Partij van de kinderen, Partij van de automobilisten, Partij van de ouders, Partij van de voetgangers en Partij van de fietsers debatteerden er lustig op los.

Verbieden!

In de eerste sessie gaf de verkeerskundige aan dat iedereen zich bewust moet worden van onbewust gedrag. En daar waren de leerlingen mee aan de slag gegaan. Na een fiks debat in de raadszaal zijn er verschillende voorstellen gedaan. Zo stellen de leerlingen voor om het parkeren voor de school te verbieden en dit alleen toe te staan aan de Botreep. Vervolgens zou de stoep kunnen worden ingekort zodat een fietspad over de gehele lengte van de Aalreep kan worden aangelegd. Hierdoor ontstaat een veilige situatie doordat er minder auto's door de straat rijden en fietsers en voetgangers zich veilig kunnen voelen.

Kiss & ride

Een Kiss&Ride aan de Bovensim om kinderen af te zetten zorgt ervoor dat ook deze auto's niet over de Aalreep hoeven te rijden. Aan deze zijde zou ook een fietsenstalling kunnen komen zodat fietsers niet over de stoep of tegen het verkeer in hoeven te rijden. Daarnaast zijn er ook voorstellen voor bewustwording gedaan, zoals campagne op school, ouders én docenten stimuleren de fiets te gebruiken en het plaatsen van diverse borden.

(Door Marianne van der Ham)

Reageer als eerste
Meer berichten