Logo debotlek.nl


Aanleg fietsbrug Botlekbrug
Aanleg fietsbrug Botlekbrug (Foto: Frits Erwich)

Brug voor fietsers

Over de Oude Maas, in het Rotterdamse havengebied ligt sinds 1955 de Botlekbrug. In 2015 is er een nieuwe brug naast gebouwd. Het wegverkeer gaat daar al over. Maar de treinen, voetgangers en fietsers gaan nog over de oude brug. Over de nieuwe Botlekbrug werkt Prorail nu aan een nieuwe goederenspoorlijn, en aan een aparte rijbaan voor voetgangers, fietsers en ander langzaam verkeer. Ook start de sloop van de oude brug. Frits Erwich stuurde deze foto naar de Botlek van de eerste werkzaamheden ten behoeve van aanleg van een Fietsbrug. 'Het oude verdwijnt, waar het nieuwe verschijnt.'

Botlek - Over de nieuwe Botlekbrug werkt Prorail aan een nieuwe goederenspoorlijn, en aan een aparte rijbaan voor voetgangers, fietsers en ander langzaam verkeer. Ook start de sloop van de oude Botlekbrug. Op dit moment is de lage doorvaarthoogte van de oude brug nog een knelpunt voor de scheepvaart. Dat behoort straks tot het verleden. De aanleg van het spoor is een intensieve samenwerking tussen ProRail, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf en bouwcombinatie A-Lanes A15.

De nieuwe Botlekbrug kan meer weg- en treinverkeer aan dan de oude brug. Bovendien is de nieuwe brug 14 meter hoog (6 meter hoger dan de oude brug) en 3 keer zo breed. Daardoor hoeft de brug minder vaak open voor passerende schepen: het aantal openingen daalt van 50 naar 20 per dag. In opdracht van Rijkswaterstaat en ProRail werkt A-Lanes A15 op de nieuwe Botlekbrug aan het spoor, de bovenleiding en aan een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding. Als dat af is, installeren ze de veiligheidssystemen en kan het spoor worden aangesloten op het huidige spoorwegnet van de Havenspoorlijn. Verder worden de Venkelweg en Oude Maaspad opnieuw ingericht. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. De oude brug is buiten gebruik genomen. Het hele project is naar verwachting eind 2018 klaar.

Hinder

De scheepvaart zal tijdens de bouw hinder en stremmingen ondervinden. Kijk op: www.vaarweginformatie.nl. Een van de maatregelen om de hinder te beperken, is dat wordt gestart met de sloop van de oude Botlekbrug. Dat betekent dat ook de oostelijke doorvaart van de nieuwe brug beschikbaar komt. Deze heeft twee onafhankelijk van elkaar te bedienen hefgedeelten. Bij stremming van het ene hefgedeelte kan het andere worden gebruikt om de schepen te laten doorvaren. Mocht de nieuwe brug zijn gestremd, dan wordt het verkeer vanuit Hoogvliet richting de Maasvlakte omgeleid via de Spijkenisserbrug. Doorgaand verkeer gaat door de Botlektunnel. Vanaf het moment dat de oude Botlekbrug gesloopt wordt, gaan fietsers en voetgangers over de nieuwe Botlekbrug, in eerste instantie via tijdelijke op- en afritten.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox