De Rhoonse Stort met rechtsbovenin de Havendam. De bomen blijven vooralsnog staan, over de herinrichting wordt nog gesproken met betrokken partijen. Een deel van de sanering gaat na jaren discussiëren nu echt beginnen. Er wordt gestart met het aanbrengen van een minimaal 50 cm dikke leeflaag.
De Rhoonse Stort met rechtsbovenin de Havendam. De bomen blijven vooralsnog staan, over de herinrichting wordt nog gesproken met betrokken partijen. Een deel van de sanering gaat na jaren discussiëren nu echt beginnen. Er wordt gestart met het aanbrengen van een minimaal 50 cm dikke leeflaag. (Foto: Yvonne Schults)

Start sanering Rhoonse Stort

De sanering en herinrichting van de Rhoonse Stort gaat beginnen. De Provincie start deze maand met het afdekken van de vervuilde, voormalige vuilstort met een leeflaag van minimaal 50 cm. Aan de polderkant van de dijk wordt een grondbuffer aangelegd van 30 meter breed met een sloot met zuiverende beplanting ernaast. De grond voor het afdekken van de Rhoonse Stort en de aanleg van de buffer wordt uit de naastgelegen Zegenpolder gehaald.

Albrandswaard - Uit bodemonderzoek blijkt de grond van de Rhoonse Stort ernstig vervuild. Hoewel er momenteel geen risico's zijn voor de volksgezondheid, bestaat wel een onaanvaardbaar ecologisch risico, waardoor maatregelen nodig zijn. Wethouder Marco Goedknegt is dat overeengekomen met de Provincie. Om de sanering mogelijk te maken, moeten in het gebied 2.000 bomen worden gerooid. Het plan was geen bomen terug te planten in het gebied, omdat ze kunnen omvallen, waardoor de leeflaag kan scheuren en de vervuilde grond bloot komt te liggen. In plaats daarvan zouden er struiken en gras komen en worden nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd.

Elders in Albrandswaard zouden de gekapte bomen worden gecompenseerd volgens de plannen. Over de benodigde bomenkap zijn echter verschillende bezwaren ingediend. Ook heeft de gemeenteraad in december 2017 een motie ingediend, waarin de wethouder is gevraagd opnieuw met betrokkenen en de Provincie om tafel te gaan om alternatieven voor herinrichting te onderzoeken. De bomen blijven daarom vooralsnog staan. Enkele bomen zijn er slecht aan toe en worden in verband met de veiligheid op korte termijn verwijderd door Staatsbosbeheer. Ze zijn inmiddels gemarkeerd met oranje strepen.

Het te saneren gebied is zo'n 25 meter breed en ongeveer 1.2 kilometer lang en begint bij de jachthaven. Mevrouw Wil Vlasblom woont op de Havendam, grenzend aan de stortlocatie. Zij herinnert zich: "Nadat de stort in 1960 in gebruik werd genomen, heeft men er van alles neergegooid. Er is een geul gegraven tot op een natuurlijke, isolerende kleilaag en vervolgens werd huishoudelijk afval en later -vooral 's nachts- chemisch afval uit de Botlek gedumpt. Dit was volgens de vergunning niet toegestaan. Het chemisch afval werd afgedekt met huishoudelijk afval om de stank te beperken. De stort brandde 24 uur per dag en regelmatig hoorden we explosies. Dit bleken ontploffende chemicaliën die reageerden op het water dat door het getij soms erg hoog stond. Toen wisten we niet wat er allemaal lag, maar nu wel, dus moeten we iets doen."

Eind jaren '60 is de stort afgedicht met puin, klei en slib uit de aangrenzende Johannapolder en de net uitgediepte Rotterdamse Waalhaven. Vervolgens is er een natuur- en recreatiegebied van gemaakt. In 1970 zijn zichtbare vaten verwijderd. Ondergronds liggen nog vaten die inmiddels doorgeroest moeten zijn. Wil Vlasblom: "Tuurlijk is het erg voor bomen en dieren, maar we mogen ons nageslacht niet opzadelen met de gevolgen van deze gifbelt."

Meer berichten

Shopbox