Jan Bekkers en Annemarie Zirkzee van bewonersvereniging BAD met achter hen het groene hart van Hoogvliet, dat bebouwd dreigt te worden
Jan Bekkers en Annemarie Zirkzee van bewonersvereniging BAD met achter hen het groene hart van Hoogvliet, dat bebouwd dreigt te worden (Foto: Yvonne Schults)

Groene hart Hoogvliet; een update

Voorzitter Jan Bekkers van Bewonersvereniging Achterweg, Dorpsstraat en Cromme Meth (kortweg BAD) vroeg al eerder aandacht voor de dreigende bebouwing van dit authentieke stukje Hoogvliet. Al 18 jaar wordt erover gesproken, inmiddels is het bestemmingsplan gewijzigd van groen naar wonen. Een update van Jan Bekkers en Annemarie Zirkzee (BAD).

Door Yvonne Schults

Hoogvliet - De gemeente Rotterdam heeft plannen het groene gebied rondom begraafplaats Oud-Hoogvliet te bebouwen. De omwonenden verenigden zich in 2009 om samen een vuist te kunnen maken. Ze zijn het niet eens met de bouw van 35 woningen. Jan: "Het zou eeuwig zonde zijn dit historische stukje Hoogvliet met zijn unieke slotenstructuur kwijt te raken". BAD wordt o.a. gesteund door het Historisch Genootschap en de Partij voor de Dieren vanwege bijzondere flora en fauna, zoals steenmarters en vleermuizen. Annemarie: "Inmiddels is onderzocht dat de grond vervuild is (o.a. asbest, olie, bestrijdingsmiddelen). De gemeente moet eerst saneren om het gebied schoon te kunnen opleveren". Met het nieuwe college aan het roer heeft BAD in Cor van der Hulst (PvdA) en Bodil Cornelissen (GroenLinks) van de Gebiedscommissie (GC) medestanders gevonden. Op hun initiatief is afgelopen zomer een aantal PvdA-raadsleden van de gemeente uitgenodigd voor een schouw. In het najaar heeft Cor van der Hulst bij de GC het verhaal van BAD opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook is een brief gestuurd waarin de GC het college adviseert over de bouwplannen en mogelijke alternatieven. Jan: "Hopelijk kijken ze ook naar de afstand van eventuele nieuwbouw tot de Groene Kruisweg en de nieuwe geluidsnormen. Op Voorne Putten is hiermee recent succesvol bezwaar aangetekend". Afgelopen maanden heeft BAD regelmatig overlegd met de gemeente en hebben zij ingesproken bij vergaderingen van de GC. De gemeente is momenteel bezig met een haalbaarheidsonderzoek, waarin zij o.a. kijken naar de huidige bouwplannen, eventueel benodigde sanering, waterberging, ontsluiting van de nieuwe wijk tijdens en na de bouw, worden huizen aardgasvrij, enz. Diverse scenario's omtrent de toegang tot het woonpark voor (bouw)verkeer zijn na overleg met BAD van de baan. De gemeente vindt verkeer over de Dorpsstraat en Achterweg (risico: verzakken van huizen) ook niet handig. Langs basisschool Het Middelpunt kán logistiek wel, maar is wegens de veiligheid van de kinderen absoluut niet wenselijk. Daarom wordt in het haalbaarheidsonderzoek ook gekeken naar een tijdelijke afrit voor bouwverkeer vanaf de Groene Kruisweg. Op 4 december verwacht BAD de definitieve uitkomst van het onderzoek. BAD hoopt natuurlijk dat de studie mogelijkheden biedt om in plaats van huizen misschien iets leuks zoals een kinderboerderij te realiseren, waardoor het groene karakter behouden blijft.

Meer berichten