Foto: Archief Marianne Kleinjan

Villa STOER weer een stap dichterbij!

De collecte van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) heeft dit jaar in Poortugaal ruim €2.681,= opgebracht, een prachtig resultaat! De helft hiervan gaat naar NSGK ten behoeve van het integreren van kinderen met een beperking in de maatschappij. De andere helft gaat naar Villa STOER (Samen Thuis Onder Eigen Regie). Villa STOER is een ouderinitiatief voor ongeveer 16 jongelui met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking in Albrandswaard.

Door Yvonne Schults

Albrandswaard - De gemeente heeft begin 2018 geïnventariseerd of ouders van jongeren met een beperking interesse hebben in een ouderinitiatief 'begeleid wonen'. Deze kinderen wonen nu allemaal thuis en gaan overdag naar een kinderdagcentrum, dagbesteding of speciaal onderwijs. Sommige kinderen kennen elkaar al via school, KDC, taxivervoer of vrijetijdsclubs, zoals Stichting Dynamo en RWA (g-korfbal). Marianne Kleinjan, bestuurslid van Stichting Villa STOER en moeder van de 14-jarige Linde: "Onze dochter heeft het Syndroom van Down. Zij zal nooit, zoals haar broers, het huis uitgaan. Dat is niet erg, ik zou haar het liefst altijd bij me houden, maar je moet realistisch blijven. Wij zullen er niet altijd zijn en wat moet zij dan? Mijn man en ik kennen inmiddels veel ouders met dit probleem". Het bestuur is bij het WISH-huis in Poortugaal en andere woonvormen gaan kijken. Alle ouders kiezen voor een woonvorm waar circa 16 jongelui een eigen woon-slaapkamer hebben met badkamer en kitchenette. Daarnaast komen er diverse gezamenlijke ruimtes en 24-uurszorg. De gemeenteraad is positief over de bouw van 16 sociale huurwoningen, waarvoor ongeveer 3 miljoen nodig is. Dit bedrag bijeen krijgen via particuliere investeerders lijkt geen optie, dus wordt gesproken met woningbouwverenigingen, waaronder Woonvisie Ridderkerk. De gemeenschappelijke ruimtes, zoals woonkamers, keukens, was-droogruimte en tuin worden door de Stichting gefinancierd. Marianne: "Wij hopen dat Linde en haar vrienden zich thuis voelen".

Meer berichten