Foto: Sjors Ribeiro Edison

Koninklijke Onderscheiding voor Leendert Zevenbergen

Onder grote belangstelling ontving de heer Leendert (Leen) Zevenbergen 15 december uit handen van burgemeester Hans Wagner een Koninklijke Onderscheiding voor o.a. ruim 45 jaar inzet bij de lokale vrijwillige brandweer. Leen is begonnen als vrachtwagenchauffeur en deed sinds de jaren 80 de inkoop van planten uit Italië voor Intratuin Rhoon, waar hij later directeur werd. Vanaf de jaren 90 doet hij de inkoop voor heel Intratuin wereldwijd, maar vooral uit Azië. De onderscheiding, waardoor hij nu lid in de Orde van Oranje-Nassau is, heeft hij zeer verdiend. Waarom? Dat wordt u hierna duidelijk, want Leen deed nog veel meer dan branden blussen. Leen is deze week Albrandswaarder van de week.

Door Yvonne Schults

Albrandswaard - Familie en vrienden stroomden toe om vanaf 19.45 uur getuige te zijn van deze heuglijke gebeurtenis die plaatsvond in Intratuin Rhoon 15 december. Leen was daar aanwezig bij de korpsavond van de vrijwillige brandweer Albrandswaard en wist nergens van. Groot was dan ook zijn verrassing toen de burgemeester en allerlei bekenden binnenkwamen. Burgemeester Wagner stond in zijn toespraak uitgebreid stil bij de verdiensten van Leen en hoe bijzonder het is om 45 jaar bij de brandweer te zitten: "In 1975 ben je met Lea getrouwd, je was toen al 2 jaar in dienst van de toenmalige vrijwillige brandweer Poortugaal, waar je in april 1973 bent begonnen". De burgemeester besloot met de woorden: "Ik vind het een grote eer je te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd jou te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau". Leen reageert: "Ik ben blij verrast dat ik in aanmerking ben gekomen voor een onderscheiding. Het geeft een warm gevoel gewaardeerd te worden". Leen heeft zich vanaf 1973 altijd volledig ingezet voor de burgers van Poortugaal en later van Albrandswaard. Tijdens de samenvoeging van de korpsen Rhoon en Poortugaal in 2003 is hij een belangrijke bruggenbouwer geweest om deze unieke korpsen nader tot elkaar te brengen. Hij heeft de rang van Brandwacht 1e klasse gehad en is ook chauffeur/pompbediende geweest. Hij was op bijna alle wekelijkse oefenavonden aanwezig en deed mee met de (half)jaarlijkse oefendagen in Nederland, België en Duitsland. In zijn jaren als repressieve vrijwilliger heeft Leen zich maximaal ingezet voor de burgers. Hij was altijd kundig, daadkrachtig en alleen afwezig als hij voor zijn werk in het buitenland was. Leen: "Ik moest elke maand een week voor Intratuin naar Azië, maar verder deed ik mijn best er altijd te zijn". Leen heeft levens, dieren en bezittingen gered en beschermd. Naast het normale werk bij de brandweer liep Leen voorop als het ging om het regelen van belangrijke randzaken. Dat deed hij o.a. door met Intratuin diverse brandweeractiviteiten te sponsoren of zakelijke kennissen te laten sponsoren door spullen kosteloos beschikbaar te stellen voor open dagen van de brandweer. Ook is hij medeorganisator van de brandweerdagen voor kinderen met een beperking. Deze open dagen, korpsavonden en dagen voor kinderen met een beperking zouden zonder zijn inzet onmogelijk zijn. Helaas is Leen sinds 2015 niet meer repressief inzetbaar vanwege de Ziekte van Parkinson. Dat weerhoudt hem er echter niet van zich te blijven inzetten voor het korps. Op oefenavonden helpt hij nog steeds met het bedenken, uitzettenen en beoordelen van oefeningen.

Leen: "Naast de brandweer was ik voorzitter van de winkeliersvereniging (1982-1994) en oprichter/voorzitter van Oldtimerclub Albrandswaard (1976-1981). Ik zat als bestuurslid in VVD Albrandswaard (1985-1992) en in de gemeenteraad (1998-2006). Ook was ik bestuurslid van Sportstichting Albrandswaard (2002-2009).

Meer berichten