Foto: Helmar van der Woerdt

Viering symbolische overgangsweek

Eind jaren '70 - begin jaren '80 werd al samengewerkt tussen de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente in Poortugaal. Deze samenwerking heeft zich door de jaren heen uitgebreid tot de officiële vereniging tot één Protestantse Gemeente. Op 20 januari is afscheid genomen van kerkgebouw De Haven. Vanaf die datum wordt officieel alleen nog 'gekerkt' in de Dorpskerk langs de Groene Kruisweg. Hier krijgen attributen uit De Haven zoals een statenbijbel en het kruis hun vaste plaats. De vereniging van beide kerken wordt in de week voorafgaand aan de feestelijke Verenigingsdienst 17 februari uitgebreid gevierd in en rond De Haven, Emmastraat 9, Poortugaal.

Door Yvonne Schults

Poortugaal - Helmar van der Woerdt is één van de organisatoren. Helmar: "Iedereen is van harte welkom bij alle festiviteiten, want de kerk wil graag een open herberg zijn voor alle inwoners, niet alleen voor gelovigen." Met het Scheppingsverhaal uit de Bijbel als uitgangspunt is een 7-daags programma opgesteld. Bij het ter perse gaan van deze krant is de filmavond van 11 februari al achter de rug. Samen keken belangstellenden naar BBC Planet Earth II. Op 12 februari gaf Sterrenwacht Spijkenisse in De Haven een interactieve lezing over het heelal. Dit was hun eerste presentatie buiten hun sterrenwacht. Helmar: "Op 13 februari maken volwassenen bloemversieringen om de Dorpskerk feestelijk aan te kleden en kunnen kinderen in De Haven lampionnen knutselen. Met deze lampionnen lopen ze 14 februari tijdens een lampionoptocht van De Haven naar de Dorpskerk. Dit symboliseert het samengaan van beide kerken. De lampionoptocht start 18.30 uur en eindigt rond 19.30 uur. Kinderen mogen uiteraard ook meelopen als ze niet geknutseld hebben. Vrijdag 15 februari vindt in De Haven het Verenigingsdiner plaats vanaf 18.00 uur. Jongeren die actief zijn in het World Servants project in Zambia presenteren een stamppottenbuffet. Vanaf 19.00 uur wordt een spannende Vossenjacht gehouden rondom De Haven voor het hele gezin." Zoals gezegd wil de kerk meer samenwerken met inwoners van Poortugaal. Daarom helpen ze 16 februari met hun actie 'Clean Up Poortugaal' om Poortugaal op te schonen. Na een instructie starten alle belangstellenden om 14.30 uur met knijpstokken en zakken vanaf De Haven. Een ander mooie, duidelijk zichtbare symbolische vereniging is het uitrollen van een vlaggenlijn van bijna 1 kilometer lang. Op 16 februari zal deze vlaggenlijn rond 16.30 uur door vele mensen in de lucht worden gehouden en zo De Haven met de Dorpskerk verbinden. De vlaggenlijn is vele jaren geleden gemaakt door gemeenteleden en de echtgenote van dominee Scholten, die inmiddels met pensioen is. Helpt u mee de vlaggenlijn omhoog te houden? De grote finale van de feestweek is de feestelijke Verenigingsdienst zondag 17 februari. Alle kerkkoren treden op en veel gemeenteleden hebben een speciale rol tijdens deze dienst. Ook nu is iedereen welkom vanaf 9.30 uur in de Dorpskerk.

Meer berichten