Kindergemeenteraad Albrandswaard met links burgemeester Wagner.
Kindergemeenteraad Albrandswaard met links burgemeester Wagner. (Foto: PR)

'We willen een adventure park'

De gemeente Albrandswaard hield vorige week, samen met ProDemos, alweer voor de derde keer een Kindergemeenteraad. Dit keer deden 24 leerlingen van drie basisscholen mee.

Albrandswaard - Zij waren verdeeld over drie 'partijen' die ieder met een eigen voorstel kwamen op het gebied van sport en bewegen. Na twee stemrondes waren de meeste stemmen voor het adventure park van de DAP (Duurzame Avontuur Partij). Voor de uitvoering van dit winnende idee is een bedrag van 2.500 euro beschikbaar.

Voor de 24 deelnemende kinderen (leerlingen van OBS Portland, OBS Valckesteyn en De Grote Reis) begonnen de voorbereidingen voor de kinderraad 's ochtends al. Vanaf 11.00 uur voerden de leerlingen gesprekken over hun plannen. Dit deden zij onder andere met raadsleden, om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen 's avonds. Om 18.00 uur startte de Kinderraadsvergadering, die werd voorgezeten door burgemeester Hans Wagner.

Kinderburgemeester

Kinderburgemeester Judith van der Waarde was ook de hele avond aanwezig om haar kinderraadsleden te ondersteunen. De leerlingen adviseerden de echte gemeenteraad die avond over de besteding van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag. Het project dat de meeste stemmen kreeg, zal door de gemeente Albrandswaard worden uitgevoerd. Deze Kindergemeenteraad is dus een unieke kans om als kind daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid en je steekt er nog wat van op. Wellicht zijn dit de raadsleden van de toekomst.

ProDemos

De begeleiding was in handen van ProDemos, 'Huis voor democratie en rechtsstaat'. Medewerkers gaven uitleg over de spelregels van de democratie en de rechtsstaat. Ook lieten zij zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Meer berichten