Zuid-Hollands Cultuurdebat op 14 maart

Op 20 maart gaan we naar de stembus om Statenleden te kiezen die de komende jaren de provincie Zuid-Holland gaan besturen. Dat betekent ook dat een nieuwe cultuurbeleidsperiode voor de deur staat. Nu is hét moment om met elkaar in gesprek te gaan over maatschappelijke kansen en (politieke) ambities voor cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. Hoe kunnen we samen werken aan een cultureel rijk Zuid-Holland waar iedereen meedoet en zich betrokken voelt?

Op donderdag 14 maart organiseren zes provinciale instellingen het Zuid-Hollands Cultuurdebat. Kandidaat-Statenleden, instellingen, bewoners en experts gaan met elkaar in gesprek. Als opwarmer voor het debat houdt Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid) een inspirerende inleiding over de waarde en effecten van cultuur en erfgoed. Aansluitend vinden onder leiding van moderator Patrick van der Hijden twee debatrondes plaats. Panelleden uit de politiek gaan in gesprek met elkaair, het culturele veld, en natuurlijk met het publiek.

Alle inwoners van Zuid-Holland zijn van harte welkom om bij dit debat aanwezig te zijn.

Datum: donderdag 14 maart 2019

Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Locatie: OPEN, Vesteplein 100 in Delft

10 minuten lopen van NS station Delft. Parkeren kan in de Zuidpoortgarage. De toegang is gratis.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan pr@kunstgebouw.nl. Liefst vóór 12 maart. Spontaan binnenlopen mag ook.

Programma

16.00 uur | Welkom

16.10 uur | Inleiding door Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur Beeld & Geluid) over de waarde en positieve effecten van cultuur en erfgoed

16:30 uur | Debat ronde 1 over Cultuur & Economie en Leefomgeving

17.00 uur | Debat ronde 2 over Cultuur & Inclusie en Participatie

17.30 uur | Afsluitende borrel

Deze kandidaat-Statenleden nemen deel aan het debat:

Oscar Bergamin (NIDA), Laurine Bonnewits (VVD), Gerard van de Breevaart (SGP), Yvonne Hagenaars (PvdA), Francine Heijnen (VVD), Anneloes van Hunnik (GroenLinks), Lucien van der Plaats (Code Oranje), Sahidah Somer (D66), Meindert Stolk (CDA) en Carla van Viegen (Partij voor de Dieren).

Initiatiefnemers van het Zuid-Hollands Cultuurdebat zijn:

Kunstgebouw | Erfgoedhuis ZH | Probiblio | Jeugdtheaterhuis | Popunie | SEOP

Meer berichten