Verkiezingen: PvdA, droge voeten, veilig wonen

Verschillende kandidaten uit de regio hebben zich verkiesbaar gesteld voor de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen. Op 20 maart worden de verkiezingen gehouden. In de aanloop naar deze dag stellen verschillende kandidaten uit de regio zich voor.

Regio - "Mijn naam is Johan Verbeek en ik woon in Rotterdam Zuid. Op woensdag 20 maart 2019 zijn er de verkiezingen voor de waterschappen.

Als campagneleider voor de Partij van de Arbeid voor het waterschap Hollandse Delta en als kandidaat voor dit waterschap wil ik u dat onder de aandacht brengen. De fractie van de Partij van de Arbeid van het waterschap Hollandse Delta heeft een eigen Facebookpagina waar geïnteresseerden het een en ander terug kunnen vinden en wat onze beweegredenen zijn om ons voor dit waterschap als kandidaten in te zetten.

De waterschappen zijn niet meer uit de samenleving weg te denken. Dit zeker niet als je naar de klimaatverandering kijkt die zeker op komst is."

Droge voeten, veilig wonen en schoon water vindt deze politieke partij belangrijk. Een speerpunt van de partij is: 'De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, ook in uw gemeente. Daarom wil de partij wel kwijtschelding voor hen die de waterschapsbelasting niet kunnen betalen.'

Meer berichten