Vraag naar ondersteuning bij opvoeding groeit

In de afgelopen 25 jaar hebben in Nederland 40.000 ouders ondersteuning gekregen bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen door inzet van Home-Startvrijwilligers. Het aantal gezinnen dat een beroep doet op de preventieve ondersteuning door Home-Start is de afgelopen tien jaar flink gestegen. De vraag naar getrainde vrijwilligers die zelf ervaring hebben met opvoeden groeit daarin mee. Ook de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voeren het Home-Start programma uit. Dit gebeurt vanuit CJG Rijnmond.

Albrandswaard - Home-Start is er voor ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen. Een getrainde vrijwilliger die ervaring heeft met opvoeden, biedt ouders een luisterend oor, een steuntje in de rug, vertrouwen en tips over praktische zaken voor het gezin. Home-Start wil hiermee voorkomen dat alledaagse opvoedvragen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. 

Wil jij ook een bijdrage leveren aan gezinnen die tijdelijk een steuntje kunnen gebruiken in de vorm van een luisterend oor, handjes of tips? Je krijgt een voorbereidende training en maakt deel uit van een enthousiaste club mensen die er voor een gezin willen zijn. We vragen per week enkele uren beschikbaarheid. Neem contact op met Jeanette Dekker (o6-35124547) of kijk op www.home-start.nl.

Meer berichten