Jan Bekkers, Ad Mulder en Frans Henninger van het bestuur van BAD zijn blij dat de bouwplannen voorlopig van de baan zijn...
Jan Bekkers, Ad Mulder en Frans Henninger van het bestuur van BAD zijn blij dat de bouwplannen voorlopig van de baan zijn... (Foto: Yvonne Schults)

Groene hart (nog) niet bebouwd

Na ruim 18 jaar in onzekerheid gezeten te hebben, mocht 10 april eindelijk de vlag uit bij de Bewonersvereniging Achterweg, Dorpsstraat en Cromme Meth (kortweg BAD). De gemeente Rotterdam heeft namelijk besloten het groene stukje historisch Hoogvliet rondom de begraafplaats Oud-Hoogvliet (voorlopig) niet te bebouwen. De plannen om 35 huizen te bouwen in het gebied zijn van de baan.

Door Yvonne Schults

Hoogvliet - BAD kwam hiertegen in het verweer vanwege het verlies van het groene karakter, aantasting van het leefgebied van een aantal unieke diersoorten en het verlies van de unieke slotenstructuur van het gebied. Ook zou alleen al de aanvoer van bouwmaterialen tijdens de bouw resulteren in onveilige situaties rondom de school en het grote risico op verzakking van de historische huizen aan de Dorpsstraat. Dat gaat nu de komende jaren dus niet gebeuren en dat is een grote opluchting voor BAD. Inmiddels is ook projectontwikkelaar Van Omme & De Groot op de hoogte gesteld. Zij hebben getekend voor een bouwlocatie elders in de stad. Het groene hart behoudt vooralsnog een bouwbestemming, maar er volgt eerst meer onderzoek en dat heeft geen spoed, aldus de gemeente Rotterdam. Inmiddels is ook onderzocht dat de grond in dit gebied vervuild is met o.a. asbest, olie en bestrijdingsmiddelen. De gemeente zal eerst moeten saneren om het gebied schoon te kunnen opleveren. "BAD gaat nu proberen het gebied tot beschermd dorpsgezicht te laten uitroepen en het bestemmingsplan hiermee definitief te laten aanpassen", zegt bestuurslid Frans Henninger. Inmiddels zijn alle bewoners op de hoogte gebracht van het goede nieuws. De opluchting is groot. Het bestuur van bewonersvereniging BAD heeft de communicatie met Dhr. Mark Compeer, project manager van de gemeente Rotterdam, de afgelopen jaren zeer op prijs gesteld. Secretaris Ad Mulder: "Mark heeft ons waar en wanneer mogelijk altijd goed geïnformeerd en eerlijk verteld waar het op stond, heel prettig". Voorzitter Jan Bekkers vult aan: "BAD heeft ook de toezegging gekregen dat bij nieuwe ontwikkelingsplannen van het gebied zij vanaf het begin bij deze gesprekken betrokken zullen worden". Het bestuur van BAD besluit met de woorden: "Behalve BAD hebben ook de Protestants Christelijke basisschool Het Middelpunt, het Historisch Genootschap en de Dorpskerk Hoogvliet zich verzet tegen de bouwplannen. Wij zijn van mening dat onze vasthoudendheid en het blijven wijzen op gevaren voor mens en omgeving hebben geholpen in de besluitvorming van de gemeente. Wij als bestuur hadden dit nooit kunnen bereiken zonder de steun van de bewoners, die posters ophingen en financieel bijdroegen waar nodig. Wij willen hen dus heel hartelijk bedanken. Ook willen wij oud-bestuurslid Annemarie Zirkzee hartelijk bedanken voor haar grote aandeel in het proces".

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden