In het gemeentehuis spraken professionals over eenzaamheid. Mieke van Ginkel opende de bijeenkomst...
In het gemeentehuis spraken professionals over eenzaamheid. Mieke van Ginkel opende de bijeenkomst... (Foto: Yvonne Schults)

Bijeenkomst "Nooit meer eenzaam"

Door Yvonne Schults

Elkaar inspireren en stimuleren

"Nooit meer eenzaam" is natuurlijk een behoorlijk prikkelende titel voor een bijeenkomst die gaat over een onderwerp dat deels in de mens is ingebakken. Iedereen voelt zich weleens eenzaam, ook als je wél een groot sociaal netwerk hebt. Tijdens de netwerkbijeenkomst 'Nooit meer eenzaam" 25 juni vanaf 14.00 uur in het gemeentehuis spraken zo'n 40 professionals over eenzaamheid en hoe dit te voorkomen. De bijeenkomst werd georganiseerd door gemeente Albrandswaard samen met Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA).

Albrandswaard – Aanwezig waren o.a. de ouderenbond OVA, Argos, RTV Albrandswaard, Stichting Esperanza, SWA, Maatschappelijke Adviesraad, Vluchtelingenwerk, HomeStart en 'De Kleine Praktijk'. Na een welkomstwoord door wethouder Mieke van Ginkel introduceerde wijkregisseur Richard van Vliet de eerste spreker, Eke Gerritsma van Coalitie Erbij uit Rotterdam. Zij lichtte o.a. de verschillende vormen van eenzaamheid toe. Emotionele eenzaamheid ontstaat als iemand een hechte band mist met één of meerdere personen, meestal de levenspartner. Sociale eenzaamheid speelt bij mensen die minder sociale contacten hebben dan zij wensen. Denk hierbij aan het missen van vrienden, kennissen of collega's. Tot slot existentiële eenzaamheid, waarbij het gaat over zingeving. Men voelt zich verloren, mist een eigen plek of rol in het leven en ervaart een gevoel van zinloosheid. Coalitie Erbij zet hiertegen diverse maatregelen in, zoals het bespreekbaar maken van het probleem en het geven van trainingen. Het aanpakken van eenzaamheid is namelijk maatwerk voor jongerenwerk, ouderenwerk, wijkteams, huisartsen, enz. Na een kort intermezzo vertelde dominee Rob Maas een prachtig, persoonlijk verhaal over zien, zijn en zin. Hij verwees kort naar het geloof, omdat in de Bijbel staat dat je je naaste moet behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Dat geldt eigenlijk voor iedereen, gelovig of niet. Na de pauze sprak Tonia Ruybroek, directeur/bestuurder van SWA over wat SWA doet om eenzaamheid te voorkomen/beperken. Jongeren kunnen terecht bij Jongerenwerk of de BuurtSportCoach, die er overigens ook is voor ouderen. SWA biedt ook Welzijn op Recept, diverse Maatjesprojecten en steunpunt Mantelzorg om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast en in een isolement raken. Ook gaat de ouderenwerker vanaf september huisbezoeken afleggen aan 75-jarigen om te evalueren hoe deze groep functioneert en of hulp gewenst is. Tot slot gaven de aanwezigen aan wat zij doen om eenzaamheid te voorkomen. Zo gaf Pauline Olbertz aan dat zij thee-ochtenden houdt in haar tuin en organiseert Willem Versluis, OVA diverse evenementen voor ouderen. Wat doet u om eenzaamheid te bestrijden? Deel tips of succesverhalen met y.schults@welzijnalbrandswaard.nl

Meer berichten