Burgemeester De Witte ziet alle hoeken van Buijtenland


Foto: Sjors Ribeiro Edison

Burgemeester De Witte ziet alle hoeken van Buijtenland

De Buijtenland Dag werd zaterdag om 10.00 uur officieel geopend door Albrandswaards nieuwe burgemeester Jolanda de Witte. Zij ontving op boerderij De Vlakkenburg aan de Essendijk een kistje biologische groenten en werd met paard en wagen naar de verschillende bedrijven gebracht. Tussen 10.00 en 17.00 uur stelden 7 boerenbedrijven, waaronder De Buytenhof, hun deuren open voor publiek om hen te vertellen en laten zien wat zij doen om de combinatie recreatie en landbouw mogelijk te maken. Het was gezellig druk. De organisatie kijkt tevreden terug op deze dag.

Albrandswaard - Terug van weggeweest, een dag dat boeren en bedrijven in de polder hun deuren en akkers open zetten voor het grote publiek. Vijf jaar geleden de laatste Polderdag maar nu was de tijd rijp om de nieuwste ontwikkelingen aan de mensen te laten zien. Onder een nieuwe naam ook: De BuijtenLanddag!

Als opwarmer was ook de educatieve scholendag weer georganiseerd waarbij klassen de boerderijen kunnen bezoeken om daar voorlichting te krijgen over teelt en productie van allerlei gewassen, op de vrijdag vooraf. De leerlingen en onderwijzend personnel en meefietsende ouders vonden het maar wat interessant om de paardenstallen, groentetelers en akkerbouwers aan het werk te zien of op de zorgboerderij kennis te maken met plantenteelt en biodiversiteit.

Toer de Boer

Dat was op de BuijtenLanddag zelf, zaterdag 6 juli, niet minder. Een constante stroom fietsers en wandelaars zag je bewegen door de polders over de wegen en het door de landerijen uitgezette akkerpad om de "Toer de Boer" te doen. Ook de nieuwe burgemeester van Albrandswaard, Jolande de Witte was van de partij maar maakte de toer wel op een bijzondere manier. Na de opening en rondgang op de infomarkt van de Vlakkenburg, wachtten haar namelijk een paard en koets op van de Friezen Parade. Koetsier Carla van der Looi, geassisteerd door dochter Patty, reden ontspannen met de burgemeester en het organisatiecomité door de polders om diverse bedrijven een bezoek te brengen. Onderweg wezen de meeliftende Plonie Rooimans, Thedie Binder en Wim Gé Warnaar haar op de historie van het gebied, bijzonder plaatsen en nieuwe ontwikkelingen.

Bij de diverse stops werd ze rondgeleid en kreeg uitleg over het bedrijf. De pronkkamer, de schuur en het meisje op Portland (Jaapje van Gent) mochten niet ontbreken evenmin als de hit-actief stalling en kipcaravan op de Vossenburg. Met een rondje achterom langs het Weegje reed het gezelschap door de ligboxenstal tussen de koeien bij Noordzij en verder via Koedoodzone en Achterweg naar de Buijtenhof. Ook daar een rondleiding over de zorgboerderij en in een prachtige entourage op het terras genoten van het lunchconcert van La Bona Futura en een gezonde Polderlunch waarna de rondrit besloten werd met de terugtocht en burgemeester na vier uur Buijtenland van Rhoon met veel indrukken en informatie weer naar haar volgende afspraak kon.

Druk

Op de Vlakkenburg intussen was het onverminderd druk en volop activiteiten voor de bezoekers. Op de infomarkt presenteerden leden van de Gebiedscoöperatie zich en draaide een diavoorstelling over de historie van het gebied. Buiten dropten de parachutisten de vlag van het Buijtenland van Rhoon terwijl er door de natuurgidsen van het gebied rondleidingen werden gegeven om de mensen te laten zien wat de invloeden zijn van de al genomen teeltmaatregelen bij de natuurinclusieve landbouw die door de boeren nu wordt bedreven. Een toename van insecten en dieren door een afnemend gebruik van insecticiden en kunstmeststoffen zorgt ervoor dat de insecten etende vogels hier ook meer te zoeken hebben en in aantal toenemen. Om dat te onderschrijven stond ook Myriam Borger er met een infostand over de bijenteelt en het imkervak om te laten zien hoe dat zich ontwikelt in dit gebied daar zij al een aantal jaren bijenkasten op de Vlakkenburg heeft staan en daar ook cursussen in geeft.

Gewassen

De akker- en tuinbouwbedrijven langs de route tenslotte werden fietsend of wandelend bezocht en konden ook hun expertise kwijt aan de passanten. Dat er opeens veel andere gewassen worden geteeld blijkens de "gewasborden" onderweg en waarom waren vragen die beantwoord moesten worden, want die nieuwe teelten vragen om uitleg natuurlijk (eiwitrijke lupine, veld- en sojabonen bijvoorbeeld om de import daarvan uit overzeese gebieden te beperken en zelf onze vegaburgers en veevoer te kunnen maken. Of spelt, emmertarwe en eenkoorn – ouderwetse tarwerassen die meer ziektebestendig zijn en tegenwoordig in verschillende broodsoorten gebruikt worden. Of waarom Gert van Herk zoete aardappelen teelt, gewoon omdat er naar die "bataten" vanuit de stad waar hij veel producten levert veel vraag is en daar een eerlijke prijs voor kan bedingen. Voor alles onderweg was wel een verhaal te maken of uitleg te geven waardoor de mensen uit de regio nog eens extra doordrongen worden van het belang van deze "moestuin" en productiegebied zo dicht bij de consument.

Kortom, het was weer een informerende en enerverende dag die door alle bezoekers en deelnemers als zeer positief werd ervaren en ongetwijfeld een vervolg zal krijgen. De organiserende Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (www.vvpa.nl) kan derhalve terugzien op een geslaagde dag, mede door het mooie weer. Met een gezellig samenzijn van deelnemende boeren, burgers en buitenlui op de Vlakkenburg werd de dag op een passende manier afgesloten en werden de eerste ideeën voor een volgende editie al gelanceerd. Wordt vervolgd dus….

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden