Werk aan de Aveling

Werk aan de Aveling

Op 28 juni is het groot onderhoud aan de Aveling gestart. Zoals verwacht is er vertraging voor verkeer. Dat is in de eerste periode van een afsluiting normaal. Komende weken zal het verkeer steeds meer zijn weg weten te vinden, en met de vakantie voor de deur zal er ook minder verkeer zijn. De werkzaamheden verlopen volgens planning en naar verwachting is de Aveling vanaf maandag 2 september weer open voor verkeer.
Wat is er gedaan in de eerste week? Over het hele werkgebied, tussen de Groene Kruisweg en de A15, is een groot deel van het asfalt verwijderd. Daardoor kan er nu op meerdere plekken tegelijk gewerkt worden. De tijdelijke in- en uitrit voor de McDonald's, op het viaduct, is aangelegd en in gebruik genomen. Op het stuk tussen de Oude Wal en de A15 zijn al voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van het asfalt. De banden, soort stoepranden, zijn al voor een deel op hun plek gezet. Een flink aantal grote putten voor het riool zijn ingegraven onder de weg en in de bermen. Het persriool, ter hoogte van de flats, is voor een groot deel vervangen. Het Shell pompstation is tijdelijk niet bereikbaar. De eigenaar heeft tegelijk ook onderhoudswerkzaamheden gepland. Komende week komt er een nieuwe overkapping en asfalteren we de weg. Vanaf 17 juli kan iedereen weer gebruik maken van het pompstation. Het fietspad tussen de Oude Wal en de A15 wordt al snel geasfalteerd. Half juli kunnen fietsers weer over het vernieuwde fietspad rijden. De persleiding voor de flats wordt deze week weer aangesloten. Dat betekent dat daarna de tijdelijke noodleiding die nu over de weg loopt, weer weggehaald kan worden.
De werkzaamheden veroorzaken overlast voor de omgeving. Denk aan geluidsoverlast, trillingen en stof. Er kan op werkdagen gewerkt worden tussen 7.00 en 22.00 uur. In de praktijk blijkt dat de werkzaamheden niet tot in de avond doorgaan. Als de weersomstandigheden daar om vragen (denk aan extreme warmte of hevige regenval) kan dit veranderen. In uitzonderlijke gevallen wordt ook in het weekend gewerkt. Deze werkzaamheden zijn vaak met minder grote en zware machines waardoor de overlast niet zo groot is.
Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging. Zij worden geadviseerd de omleidingsborden te volgen, de Aveling zo veel mogelijk te mijden en uw route te kiezen via www.rotterdamonderweg.nl.
Hoogvlieters kunnen de Aan de slag! app van de gemeente op hun mobiele telefoon installeren. Nieuwsberichten, updates en andere informatie is dan eenvoudig terug te vinden. De app is gratis te downloaden voor Apple en Android. Actuele informatie over de werkzaamheden vindt staat op www.rotterdam.nl/avelingnoord. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met communicatieadviseur Ilse van den Berg, aveling-noord@rotterdam.nl of 06-18 29 40 15.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden