Zelfstandig, actief en positief ouder worden, wie wil dat nou niet?
Zelfstandig, actief en positief ouder worden, wie wil dat nou niet? (Foto: )

Huisbezoeken in september

Door Yvonne Schults

Alle 75-jarigen krijgen uitnodiging

Stichting Welzijn Albrandswaard start in september op verzoek van de gemeente Albrandswaard met huisbezoeken aan ouderen. Alle gemeenten in Nederland moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Om dit mogelijk te maken is ondersteuning wettelijk geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente heeft ervoor gekozen te starten met de groep inwoners die in 2019 exact 75 jaar zijn of worden.

Albrandswaard - Ouderenwerker Yvonne Schults gaat, vergezeld van een getrainde vrijwilliger van SWA, bij deze mensen op bezoek voor een gesprek dat een uur, hooguit anderhalf uur duurt. In dit gesprek komen diverse onderwerpen aan bod, zoals wonen, geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, financiële situatie, tijdsbesteding, vervoer, mantelzorg, enz. Met deze onderwerpen als leidraad, proberen de huisbezoekers te achterhalen of de persoon in kwestie voldoende zelfredzaam is en hoe SWA hen kan helpen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Hoe gaat het?

Als mensen op 75-jarige leeftijd nog fit zijn, kan dit gesprek vooral aanzetten tot nadenken. Het gesprek is dan meer preventief, want op dit moment gaat alles nog goed, maar hoe is dit over een aantal jaar en wat zou er dan nodig zijn om thuis te kunnen blijven wonen? Is een traplift en huishoudelijke hulp of thuiszorg voldoende of is een ander huis aan de orde? Dan vast inschrijven in verband met wachtlijsten zou een verstandige keuze zijn bijvoorbeeld. Als er wel direct stappen nodig zijn, zal de huisbezoeker, na akkoord van de betrokkene, vervolgstappen zetten via Vraagwijzer, Mantelzorgconsulent of Informele Zorg (maatjes).

Na een bepaalde periode wordt geëvalueerd wat de uitkomsten zijn van de eerste bezoeken en of het de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Zo niet, dan sturen we bij en schaven net zo lang tot het concept goed werkt voor de 75-jarigen, de vrijwilligers, SWA en de gemeente. Samen hopen wij zo onze ouderen te faciliteren zo zorgeloos mogelijk ouder te worden.

De vrijwilligers van SWA, acht in totaal, zijn getraind in gesprekstechnieken en andere vaardigheden die nodig zijn voor zo'n gesprek. Eind augustus gaan de eerste uitnodigingsbrieven de deur uit. "In deze brief staat alvast een datum en tijd ingepland. Als dit u niet schikt, kunt u de datum en/of tijd omzetten via een telefoontje naar SWA, telefoon 010-5018322. Zo'n bezoek is uiteraard niet verplicht, maar Yvonne en haar collega's hopen natuurlijk van harte dat zij met u in gesprek mogen gaan. Als u iemand wilt uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn, is dat natuurlijk geen enkel probleem. SWA is erg benieuwd of zij u (nu of in de toekomst) kunnen helpen op een positieve manier oud te worden."

Meer berichten