Mentorschap helpt kwetsbare mensen de regie te houden over hun leven.
Mentorschap helpt kwetsbare mensen de regie te houden over hun leven. (Foto: )

Er is behoefte aan mentoren in de regio

"Mevrouw Jansen verblijft in een zorginstelling. Ze begrijpt niet altijd (meer) zo goed wat er van haar verwacht wordt. Helaas heeft zij niemand in haar omgeving die voor haar belangen op komt. Er is weinig tot geen contact met de familie."

Hoogvliet/Rotterdam - Mentorschap Rotterdam e.o. is een stichting die mentorschap biedt op basis van vrijwillige inzet. De coördinatoren werven en trainen vrijwilligers, koppelen hen aan cliënten en geven ondersteuning bij de uitoefening van het mentorschap. De mentoren worden met zorg gekoppeld aan hun cliënten en geven vanuit persoonlijke betrokkenheid tijd en aandacht. Daardoor kunnen zij het welbevinden van hun cliënt goed volgen en voor hen opkomen.

"De behoefte aan mentoren bij ons in de regio groeit sterk en dat blijft de komende jaren zo. Veranderingen in de samenleving en in de zorg leiden ertoe dat mensen met dementie, een verstandelijke of psychische beperking er vaker alleen voor staan." Als er geen familie of netwerk is, dan is mentorschap op basis van vrijwillige inzet gewenst. Info: www.mentorschap-rotterdam.nl. Dinsdag 8 oktober start de cursus voor nieuwe mentoren.( 5 avonden van 19.00 uur – 22.00 uur op 8, 16,28 oktober 6 en 12 november). Bij belangstelling neem contact op met: Janneke Niemantsverdriet T 06-22961471.

Meer berichten