Formateur Marco Kooiman en Wethouder Martijn Heezen openen de 1e bijeenkomst. Weer een stap richting het Akkoord van Albrandswaard
Formateur Marco Kooiman en Wethouder Martijn Heezen openen de 1e bijeenkomst. Weer een stap richting het Akkoord van Albrandswaard (Foto: Yvonne Schults)

Akkoord van Albrandswaard dichterbij

De gemeente moedigde (sport)verenigingen en culturele en maatschappelijke organisaties aan mee te praten en denken over de toekomst van Albrandswaard. Op 1 oktober verzamelden zo'n 45 á 50 mensen van uiteenlopende organisaties zich bij het JCA. Het uiteindelijke doel is om samen te komen tot een breed gedragen Akkoord van Albrandswaard.

Door Yvonne Schults

Albrandswaard - Na een welkom en uitleg door Marco Kooiman, onafhankelijk formateur en procesbegeleider, sprak wethouder van sport, educatie en buitenruimte Martijn Heezen zijn hoge verwachtingen uit van dit proces. "Als we elkaar kunnen vinden, kunnen we elkaar versterken", aldus Heezen. Ook wethouder Mieke van Ginkel van kunst, cultuur en welzijn was aanwezig. Vervolgens werden vijf werkgroepen gevormd, die allen werden geleid door iemand uit de kopgroep. Leden van deze kopgroep zijn al sinds 2016 bezig met dit traject onder de naam 'Albrandswaard in Beweging'. In de kopgroep zitten Peter Stoel (De Volharding), Ria Lodder (SV Poortugaal), Annelies Mons (La Bona Futura), Aad Wijntjes (Stichting Sportief Albrandswaard), Romana Verkerk (gemeente Albrandswaard) en Tjeerd van Rossen (Stichting Welzijn Albrandswaard). Onder hun leiding konden de overige aanwezigen meepraten over de vraagstukken: leefstijl, aantrekkelijk aanbod, Sociaal Platform Albrandswaard, ontdekken en meedoen en toegankelijke en betaalbare voorzieningen. Martin van Haren, vakleerkracht gymnastiek op basisschool De Grote Reis was al heel positief over de samenwerking met de BuurtSportcoaches, waardoor een gehandicapt meisje gewoon mee kan doen met gym. Tim van Calmthout, gymleraar op basisschool Het Lichtpunt hoopt, samen met directeur Rob Heidenreich, dat zij de kinderen op hun school door betere samenwerking nog meer beweegonderwijs kunnen bieden. Op 7 november is er een tussenbijeenkomst waar de werkgroepen de afspraken voor het akkoord vervolmaken. Hopelijk kan het akkoord in december worden getekend. Er is budget beschikbaar van het ministerie van VWS, dat de kopgroep graag wil besteden aan de hechtere samenwerkingen tussen alle aangesloten organisaties en verenigingen. Daarom heeft de kopgroep allerlei lokale sport- en cultuuraanbieders, bedrijven en welzijn- en zorgorganisaties uitgenodigd. De grote opkomst was bemoedigend. Peter Stoel (De Volharding): "Ik hoop op een ontschotting van budgetten, zodat we onze gezamenlijk bezit (financieel, persoonlijk en materieel, kunnen delen waar mogelijk). Tijdens de eerste fase van 'Albrandswaard in beweging' werd het gezamenlijke droombeeld voor 2025 vastgesteld: 'In 2025 zijn de inwoners van Albrandswaard tevreden over de mogelijkheden om fysiek, sociaal en mentaal gezond te worden en te blijven. Zij kennen het aanbod en maken actief gebruik van de mogelijkheden'.

Meer berichten