NVVH-Vrouwennetwerk begon ooit, zestig jaar geleden, met bijeenkomsten met voorlichting over wasmachines.
NVVH-Vrouwennetwerk begon ooit, zestig jaar geleden, met bijeenkomsten met voorlichting over wasmachines.

NVVH-Vrouwennetwerk (60) blikt terug

De vereniging, afdeling van het Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk, is op 23 november 1959 opgericht. De bijeenkomsten vonden toen plaats in het inmiddels gesloopte Recreatiegebouw Oude Wal.

Hoogvliet - De dames blikken terug. "Al gauw waren er 45 leden. De eerste keer werd er een huishoudquiz gehouden. De bijeenkomsten droegen meestal een huishoudelijk karakter, zoals voorlichting over wassen, wasmachines en centrifuges of over bellen aan de deur van verkopers. De contributie bedroeg toen fl. 6,-- ( gulden) per jaar. Alles werd toen zelf gedaan, zoals het clubblad. Dit werd getypt en afgedraaid op een stencilmachine en dan gezamenlijk in elkaar geniet. Je kreeg vieze handen van de inkt van de stencilmachine. Later ging alles naar een drukker."

"We verhuisden naar het buurthuis De Kom in de benedenzaal. Die werd later in gebruik genomen door jongeren en we moesten naar de bovenzaal. Het leuke was, dat je in De Kom alles zelf mocht doen. We konden lunches klaarmaken en met de Kerst een etentje organiseren. We hebben een keer gegourmet in de door de leden meegebrachte gourmetstellen. Dat hoefde allemaal niet zo duur te zijn. Op een gegeven moment werden de avondbijeenkomsten een probleem. Er stonden blowende jongelui voor de deur en sommige dames voelden zich niet veilig meer."

"We gingen verder in de Flamingo. Daar zitten we nu al jaren naar onze zin. Er is in de loop der jaren veel gebeurd. Door de vergrijzing is ons ledenaantal flink gedaald. Er zijn nogal wat leden overleden en er komt nog maar af en toe een lid bij. Doordat we minder leden hebben zijn er lagere inkomsten, terwijl de uitgaven flink gestegen zijn. Zo is de zaalhuur flink omhoog gegaan en de sprekers op de bijeenkomsten vragen ook steeds meer. Gelukkig kunnen de meeste leden met de excursies gebruik maken van het gratis vervoer van de R.E.T. voor 65 plussers en de Rotterdampas. Er komen steeds meer dames alleen te staan en het is fijn dat men door lid te zijn van onze vereniging in contact met anderen blijft en minder eenzaam wordt. We hopen dat we nog jaren door kunnen gaan met onze activiteiten en dus: Op naar het volgende jubileum!"

Meer berichten