In Rijnmond is er een gebrek aan personeel in de zorg, onderwijs, techniek en ICT
In Rijnmond is er een gebrek aan personeel in de zorg, onderwijs, techniek en ICT (Foto: )

Krapte in Rijnmond met verwachte banengroei van bijna 20.000 banen

De arbeidsmarkt in Rijnmond wordt steeds krapper. De werkloosheid daalt en het aantal banen neemt toe. Waar alle kansen open liggen voor werkzoekenden, is het voor werkgevers een uitdaging om personeel te vinden.

Regio - UWV toont de situatie op de regionale arbeidsmarkt in de publicatie Regio in Beeld. De economie groeit niet meer in de mate waaraan Nederland de afgelopen jaren gewend raakte. Toch is er in de rest van 2019 en in 2020 nog steeds sprake van een bescheiden groei. In Rijnmond komen er dit en volgend jaar naar verwachting bijna 20.000 extra banen bij. Het totaal aantal banen komt dan uit op 683.000. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2020 met 105 duizend (1,2%) naar meer dan 8,6 miljoen banen. De relatief hoogste banengroei wordt verwacht in de regio's Groot-Amsterdam en Flevoland.
Werkgevers in de arbeidsmarktregio Rijnmond kampen met vacatures die zij moeilijk kunnen vervullen. In 2019 geeft een op de vijf werkgevers aan productiebelemmeringen te ervaren door personeelsgebrek. In het hele land is er een tekort aan onder meer monteurs industriële machines, medewerkers klantcontact en hoveniers.

In Rijnmond doen zich specifiek tekorten voor in de zorg, techniek, ICT en onderwijs. "De mismatch op de arbeidsmarkt omhelst niet alleen de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Er is bijvoorbeeld ook sprake van kennisveroudering en een geografische mismatch, zoals bij docenten in het basisonderwijs. We moeten ons gezamenlijk, met onderwijs, overheid én werkgevers, richten op creatieve oplossingen", aldus Jacqueline Toxopeus, arbeidsmarktadviseur UWV.
Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. Juist in deze tijd blijft het de grote uitdaging voor UWV en gemeenten om, samen met alle partners op de arbeidsmarkt, de match tussen vraag en aanbod te maken. Voor kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders blijft het moeilijk een betaalde baan te bemachtigen op de arbeidsmarkt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden