Leendert Wesdorp: ‘Wij zijn erg blij met het streefbeeld dat nu voorligt en roepen de politiek op om het bestemmingsplan conform aan te passen’.
Leendert Wesdorp: ‘Wij zijn erg blij met het streefbeeld dat nu voorligt en roepen de politiek op om het bestemmingsplan conform aan te passen’. (Foto: Hans de Bruyn)

'De lokale politiek moet aan de slag'

Leendert Wesdorp is zestig jaar en woont al ruim twintig jaar in Smitshoek. Hij werkt al 36 jaar als product- en procesontwerper in de voedingsmiddelenindustrie. Sinds een jaar vormt Wesdorp als voorzitter, samen met Wil Vlasblom en Simon Barendregt het bestuur van de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (VVPA). De VVPA maakt onder meer deel uit van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon waarin verder diverse natuurorganisaties, bedrijven en boeren zitting hebben. Leendert Wesdorp is de Albrandswaarder van deze week.

door Hans de Bruyn

Albrandswaard - Leendert Wesdorp: ,,Wij zijn als VVPA onderdeel van de coöperatie om het geluid van Albrandswaarders en vooral omwonenden te laten horen. En omdat het agrarische en de natuur al geborgd zijn door andere partijen in de coöperatie richten wij ons vooral op de cultuurhistorie en de recreatie in het betreffende gebied. Daartoe is de VVPA opgebouwd uit diverse kringen. Zo houdt één kring zich bezig met het terugbrengen van de wipwatermolen die ooit ten zuiden van de Essendijk stond. Die molen willen we herbouwen en tegelijk een nieuwe functie geven; dus niet alleen het rondpompen van water door de watergangen maar ook nog eens met het verbeteren van de waterkwaliteit op die plek."
"Daarnaast is er een kring die de mogelijkheden en onmogelijkheden van ruiterpaden en ruitersport in het gebied in kaart moet brengen. En er is een kring die zich bezighoudt met de Kijvelanden. We gaan namelijk ook nog over andere polders dan het Buijtenland van Rhoon. In de Kijvelanden streven we onder meer naar het behouden van de ijsbaan en -club. Verder staat er daar een molentje dat we graag ook weer in werking zouden willen zien. En daar hebben we natuurlijk vakkennis en geld voor nodig.''

Volgens Wesdorp wil de VVPA ten koste van bijna alles voorkomen dat de polders rond Albrandswaard worden zoals bijvoorbeeld het gebied rondom Barendrecht. Wesdorp: ,,Daar wordt alleen maar gebouwd. Alles wordt vol gezet met woningen met daarbij dan ook nog eens heel weinig groen. Wij willen hier rondom Rhoon het oud-Hollandse kleipolderlandschap dat er nog over is, behouden. En mede daarom zijn wij zeer blij met het streefbeeld dat er ligt voor het Buijtenland van Rhoon. Dat streefbeeld is uiteindelijk tot stand gekomen na heel veel overleg tussen heel veel partijen. Vervelend is daarbij echter dat het bestemmingsplan nog niet aan dit nieuwe streefbeeld is aangepast. In dat bestemmingsplan staat geloof ik nog – het nu toch echt wel achterhaalde plan - voor moerasnatuur. En om samen met de coöperatie voluit met de realisatie van het streefbeeld door te kunnen gaan, moet eerst de lokale politiek dus aan de slag. 'Hoe' zou ik alleen niet precies weten, want ik ben nou niet echt een 'politiek dier'. Maar die noodzaak zie ik wel.''

Omdat de VVPA erg veel wil in de polders kan de vereniging nog voor alle kringen, in totaal zijn dat er acht, versterking gebruiken. Aanmelden hiervoor kan simpel via info@vvpa.nl of even bellen met Leendert via 06-51196064.
Daarnaast nodigt de VVPA iedereen uit voor de 'molenavond' die op 14 februari wordt gehouden in de Buytenhof aan de Rijsdijk in Rhoon. Dan wordt er gesproken over de nieuwe wipwatermolen die terug moet komen in het gebied. Aanvang is 20.00 uur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden