Theoloog Dietrich Bonhoeffer.
Theoloog Dietrich Bonhoeffer. (Foto: )

Rechter Hameete over morele dilemma's

In het kader van het Bonhoeffer jaar, Dietrich Bonhoeffer is op 9 april 1945 omgebracht door de Nazi's in zijn strijd tegen Hitler, organiseert commissie Vorming en Toerusting van de gezamenlijke kerken van Albrandswaard een aantal dilemma avonden o.l.v. Ds. Marianna v.d. Graaf.

Ingezonden

Poortugaal - "Dagelijks komen we in aanraking met kleine en grote beslissingen en keuzes. Voortdurend worden we geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken waar we ons toe moeten verhouden. We maken keuzes en nemen een positie in op basis van talloze overwegingen, (geloofs)waarden en normen, en kennis over het onderwerp.

Keuzes maken, een standpunt innemen, is echter lang niet altijd makkelijk. Wat is eigenlijk goed, minder goed, fout? Lang niet altijd liggen de zaken zwart-wit. Ons beeld is soms eenzijdig, onze kennis beperkt. En wat doen we, als we voor een keuze die in principe goed lijkt iets moeten opgeven of inleveren?

Verschillende waarden kunnen met elkaar botsen, waardoor we voor morele dilemma's worden gesteld. We hebben elkaar nodig, om onze kennis van zaken te vergroten, onze waarden en normen tegen het licht te houden en om ons aan elkaar te scherpen.

Op donderdag 23 januari zal de inleider dhr. Ad Hameete (geboren en getogen in Rhoon) zijn, als rechter bij de rechtbank. Hij zal vertellen over wat hem beweegt in zijn baan en over de morele dilemma's die hij daarin tegenkomt. Als uitdaging voor ons, om na te denken over de dilemma's die wij in het kader van de rechtbank en het recht tegenkomen.

Dhr. Hameete en Ds Marianna v.d. Graaf hopen dat we op deze bijeenkomst inzichten met elkaar kunnen delen en dat de bijeenkomst "verrijkend" zal zijn en we de avond dus rijker af kunnen sluiten, dan we hem beginnen. Dit alles vindt plaats in Gebouw de Haven, Emmastraat 9 in Poortugaal. Aanvang 20.00 uur, afsluiting 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur, dan staat thee en koffie klaar. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt in verband met de organisatie wel op prijs gesteld."

Meer berichten