Kort na de start van de huisbezoeken nam Mieke van Ginkel een kijkje bij het echtpaar Russell (beiden 75). Rechts vrijwilliger Cisca en Yvonne Schults
Kort na de start van de huisbezoeken nam Mieke van Ginkel een kijkje bij het echtpaar Russell (beiden 75). Rechts vrijwilliger Cisca en Yvonne Schults (Foto: Yvonne Schults)

Huisbezoeken 75-jarigen gaan door

Na een proefperiode van drie maanden is in overleg met de gemeente Albrandswaard besloten dat Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) doorgaat met de huisbezoeken aan 75-jarigen. De eerste uitkomsten na ruim 65 huisbezoeken eind 2019 zijn veelbelovend. Bijna alle aangeschreven 75-jarigen gaven aan dit als heel nuttig te ervaren. Zij waren blij verrast met de vele mogelijkheden die er zijn voor hulp wanneer dat nodig is. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. vervoer, wonen, gezondheid, tijdsbesteding, zelfredzaamheid, en meer. Vanaf 14 januari starten de huisbezoeken weer.

Door Yvonne Schults

Albrandswaard – Enkele uitkomsten uit de bezoeken: er zijn negen vrijwilligers gevonden die maatje of PlusKlusser willen worden, twee van hen zijn AutoMaatje geworden. Dit is dus een mooi voorbeeld van zelfredzame, actieve ouderen die zich graag willen inzetten voor een ander. Daarnaast waren er vier aanvragen voor een maatje, die direct zijn opgepakt door SWA's afdeling Informele Zorg. Drie aanvragen voor hulp bij mantelzorg zijn doorgezet aan Steunpunt Mantelzorg, diverse aanvragen Wmo huishoudelijke hulp, Wmo (BAR)vervoer en Valys zijn in behandeling genomen via VraagWijzer.

Ongeveer een kwart van de bezochte personen heeft zijn/haar huis inmiddels redelijk leeftijdsbestendig gemaakt, maar wil eigenlijk het liefst verhuizen. Er zijn alleen in Albrandswaard geen geschikte, betaalbare woningen beschikbaar. Deze uitkomsten zijn allemaal gedeeld met de gemeente, die blij is te horen wat er leeft onder bewoners. Hopelijk helpt dit in de besluitvorming omtrent de bouw van betaalbare woningbouw e.d. Er is bewust gekozen voor de groep inwoners van 75 jaar, omdat daar ook nog veel mogelijk is op het gebied van preventie. Tegenwoordig zijn mensen van 75 vaak nog heel fit en nog niet allemaal bewust bezig met de toekomst, wanneer het wellicht niet meer zo goed gaat.

Het doel van de huisbezoeken is om te onderzoeken of Albrandswaards 75-jarigen naar hun zin wonen en hoe zij zich kunnen blijven redden. Als hun gezondheid wat minder wordt, weten zij dan waar ze terecht kunnen? Ouderenwerker Yvonne Schults van SWA en/of een van de zeven getrainde vrijwilligers gaan bij deze senioren langs. Bekeken wordt of SWA of een andere instantie hen nu of in de toekomst ergens mee van dienst kan zijn. Hoe kunnen deze senioren op een zo positief mogelijke manier ouder worden? Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Om dit mogelijk te maken, is ondersteuning wettelijk geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als er behoefte is aan een Wmo voorziening zoals huishoudelijke hulp, rolstoel, scootmobiel, traplift of andere aanpassing aan de woning, collectief vervoer of persoonlijke begeleiding, wordt dit besproken en waar mogelijk opgepakt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden