Ontwerp Park Rhoon dat nu definitief is geworden.
Ontwerp Park Rhoon dat nu definitief is geworden.

Herinrichting park van Rhoon

Het park van Rhoon wordt opgeknapt. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp voor de herinrichting van het park. De werkzaamheden worden verspreid over een aantal jaar en in meerdere fases uitgevoerd. De planning is om op korte termijn te starten.

Om de basis van het ontwerp te bepalen is input opgehaald bij bewoners en gebruikers. Via een enquête en verschillende bewonersbijeenkomsten is gekeken naar de wensen en besloten welke functies een plek krijgen in het park. Het ontwerp sluit zo goed mogelijk aan bij alle opgehaalde input.

Herinrichting

De herinrichting van het park is al een aantal jaar onderwerp van gesprek. Hierdoor is alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd om het park veilig en begaanbaar te houden. Het groen en de verhardingen zijn dan ook hard aan een opknapbeurt toe.

Om het park weer aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners en gebruikers is ook een nieuwe inrichting nodig. Het nieuwe ontwerp komt daaraan tegemoet met ruimte voor spelen, evenementen, een hertenkamp, een hondenlosloopgebied, een bloemen-,bijen- en vlindertuin een goede padenstructuur en grote variatie in boomsoorten en beplanting. Ook wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld meer hevige regenbuien en hogere temperaturen in de zomer.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten zo snel mogelijk en bestaan uit het realiseren van de basisindeling. De volgende werkzaamheden staan op het programma:

De aanleg van natuurvriendelijke oevers eind februari/begin maart;

Kappen van bomen in het eerste kwartaal van 2020. De bomen worden één op één vervangen in afstemming met de bomenridders ;

Padenstructuur en verplaatsen hertenkamp gebeuren eind derde/begin vierde kwartaal van 2020;

Vergroenen van het park en vorm geven aan het hondenlosloopgebied vanaf 2021.

De werkzaamheden in de tweede helft van 2020 worden gecombineerd met een geplande rioolvervanging in Park Rhoon en de Sportlaan en de reconstructie van de Sportlaan.

Daarnaast wordt in overleg met Argos Zorggroep gezorgd voor een aansluiting tussen het park en de vernieuwde Klepperwei.

Online participatie
Als de basis klaar is, wordt elke functie nader ingevuld. Dit gebeurt in de komende drie à vier jaar. De gemeente wil dit samen met de bewoners en gebruikers doen via online participatie, waarin keuzes worden voorgelegd voor de gedetailleerde invulling van het park. Bijvoorbeeld over bloemen- en plantensoorten.

Meer informatie is te vinden op www.albrandswaard.nl/parkrhoon of verkrijgbaar via het Klant Contact Centrum, 010 – 506 11 11.

Meer berichten