Frans van Zaalen wil Hagenpreken in park


Frans van Zaalen wil toestemming voor Hagenpreken in Albrandswaards park.
Frans van Zaalen wil toestemming voor Hagenpreken in Albrandswaards park. (Foto: )

Frans van Zaalen wil Hagenpreken in park

In navolging van Amsterdam ook schriftelijke vragen over openbare Hagenpreken in de regio Rotterdam Rijnmond 

Albrandswaard - Frans van Zaalen heeft in navolging van Don Ceder raadslid van de ChristenUnie in Amsterdam schriftelijke vragen ingediend over het mogelijk maken van kerkelijke of religieuze gemeenschappen in openbare daartoe aangewezen openbare ruimte. Daarbij verzoekt hij het college van B&W Albrandswaard om het dialoog aan te gaan met kerken en andere religieuze gemeenschappen, en mee te denken over alternatieven voor hen gebruikelijke erediensten.

Tevens toestemming te geven voor hagenpreken in Albrandswaardse parken of locatie die zich hiervoor verlenen. Want stel een kerkelijke gemeente wil in de buitenlucht samenkomen om bijvoorbeeld samen te zingen of erediensten te houden in openlucht, wordt dit dan aangemerkt als demonstratie, betoging en/of manifestatie? Daarom stelt de heer van Zaalen de aanvullende vraag aan welke regels zal dan moeten worden voldoen? Hiermee wil Frans dat alle gelovige de kans krijgen bijeenkomsten en samenzijn te gaan organiseren met inachtnemen van de overheid opgestelde covid19 maatregelen. Hij verzoekt het college dan ook om op korte termijn met een antwoorden te komen, en liefst tot actie over te gaan.


Doordat Albrandswaard in de Corona aanpak valt onder de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is tevens de verzoek uitgezet aan het college van B&W om het dialoog aan te gaan met de heer Aboutaleb burgemeester Rotterdam. Want in zijn hoedanigheid als burgemeester van Rotterdam is hij regie verantwoordelijke in de bestrijding van het Coronavirus in de gehele regio Rotterdam Rijnmond.

Hopelijk kunnen binnenkort gelovige binnen en buiten de Albrandswaardse gemeente(n) weer genieten van kerkelijk of religieus op samenzijn nieuwe stijl.

#FRANSinactie

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden