Nieuwe verordening voor woonruimtebemiddeling


Sjoerd Kuiper. (Foto: Privé)
Sjoerd Kuiper. (Foto: Privé) (Foto: )

Nieuwe verordening voor woonruimtebemiddeling

REGIO - In alle veertien gemeenten van de regio Rotterdam is vóór 1 juli 2020 de nieuwe verordening voor woonruimtebemiddeling vastgesteld. 

Voor wie een woning zoekt in de sociale huursector gelden in alle gemeenten ook voor de komende vier jaar weer vergelijkbare regels omtrent de kans op een vrijkomende corporatiewoning. In de afgelopen twaalf maanden zijn de regels van de oude verordening uit 2015 geëvalueerd en op een paar punten verbeterd of verduidelijkt.

Er zijn een aantal verbeteringen in het woonruimte verdeelsysteem: zo is er nu de mogelijkheid om bij herhuisvestingsurgentie om ook naar een niet-gelijkwaardig woningtype te zoeken indien dat voor de woningzoekende beter geschikt is en zonder daardoor wooncarrière te maken. Te denken is aan een echtpaar op leeftijd in een ruime eengezinswoning met trappen dat nu meer heeft aan een kleiner, modern appartement.
Ook zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd die volgen vanuit wetgeving of onduidelijkheid voorkomen. Zo zijn er duidelijker definities vastgesteld, zoals bij Kamertal alleen slaapkamers tellen, meer ruimte en tijd voor experimenten, is er een betere indeling van de urgentieregio’s, er is afgesproken vaker het toepassen van lokale bindingseisen te monitoren en past de toewijzing van woonwagenstandplaatsen nu ook binnen de verordening.

Sinds de zomer van 2019 is een intensief traject doorlopen met regio, gemeenten, urgentiemedewerkers, Maaskoepel, WoonnetRijnmond en woningcorporaties. Onderdeel van dat traject waren drie raadsinformatiebijeenkomsten in november 2019 waar raadsleden uit de veertien gemeenten zijn bijgepraat. Dit maakte het mogelijk om in de eerste maanden van 2020 een zienswijze te formuleren. Alle zienswijzen zijn begin maart bij de regio ingediend. In de laatste week van maart heeft dat geleid tot een consultatieronde over een aangepaste concept-verordeningstekst waarin elementen uit diverse zienswijzen verwerkt waren.

Wethouder Sjoerd Kuiper van Maassluis is de bestuurlijke trekker vanuit de regio voor de nieuwe verordening. Hij kijkt met veel plezier terug op de raadsbijeenkomsten waar Wouter Schepers van RIGO als externe projectleider en de directeur van Maaskoepel, Annemarieke van Ettinger – van Herk, presentaties hielden over voorgestelde aanpassingen. “Op die bijeenkomsten merk je goed waar in de verschillende gemeenteraden de accenten worden gelegd. Het ging vaak over voorrang voor lokale woningzoekenden, of over de mismatch tussen het aanbod en de vraag waardoor senioren, jongeren of startende gezinnen onvoldoende keus hebben en geen kans maken. En ook vaak over urgente woningzoekenden die op stel en sprong een andere woning nodig hebben. Deze nieuwe regels zijn en blijven een manier om de schaarste eerlijk te verdelen, dat heb ik er altijd bij verteld. Alleen voldoende nieuwbouw, met een goed deel sociaal erbij, gaat de schaarste kleiner maken.”

De voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, Jan Willem Mijnans, tevens wethouder Wonen van Nissewaard, beaamt dat: “Schaarste los je niet op met toewijzingsregels. Daarvoor moet je bouwen en daarover hebben we ruim een jaar geleden al een akkoord gesloten in deze regio.” Ook de directeur van Maaskoepel, Annemarieke van Ettinger – van Herk pleit voor meer aandacht voor bouwen maar is blij dat de regels voor de woonruimtebemiddeling geactualiseerd zijn: “We zijn er trots op, dat afspraken die vijf jaar geleden gemaakt zijn nog zo goed functioneren. Het was nodig om een aantal regels aan te scherpen. Deze aanpassingen maken het mogelijk om de schaarste eerlijker te verdelen. Hiermee is ‘het toewijzen’, dit noemen we trouwens liever bemiddelen dan toewijzen, inzichtelijk voor woningzoekenden en corporaties”.
Inschrijvingen in WoonnetRijnmond blijven ook onder de nieuwe verordening gewoon geldig.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden